Radonmätningar
RADONMÄTNING

Ta reda på radonhalten i föreningens byggnad med hjälp av radonmätning

Vi mäter radonhalten i din bostadsrättsföreningar.

Radonmätning

Långtids- eller korttidsmätning av radon

Raksystems genomför radonmätningar för att identifiera radonhalten. Radonmätning kan utföras som verifierande långtidsmätning, eller som en rådgivande korttidsmätning. Våra konsulter genomför mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

  • Mätperioden för radon är 1 oktober – 30 april
  • Tillförlitlig mätperiod i en verifierande mätning pågår i två månader
  • Vi informerar bostadsrättsföreningens brukare om när och hur mätningen utförs
  • Mätresultatet gäller inte för evigt utan bör upprepas ungefär vart tionde år

Därför bör du mäta radonhalten i din byggnad

Enligt strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon omkring 500 fall av lungcancer årligen. Innan du åtgärdar radonproblem måste du utföra en radonmätning. Resultatet från mätningen kan sedan ligga till grund för utredning och saneringsåtgärder. Att hålla koll på radonhalterna i byggnaden är en form av livsförsäkring för de som vistas i byggnaden. Det är viktigt att komma ihåg att mätresultaten kan variera över tid eftersom förutsättningar ändras med tiden. Allt från boendevanor till ventilation och eventuella transportvägar kan påverka byggnadens radonhalt. Därför måste fastighetsägare och föreningar utföra radonmätningar med jämna mellanrum, minst var tionde år. Det är även bra att utföra radonmätning ifall en renovering eller tillbyggnad gjorts.

Radonutredning

Så utför vi radonmätningar:

Vi hjälper er bostadsrättsförening med allt från planering inför mätning till genomförande och uppföljning av resultat. Våra konsulter bistår med sakkunnigstöd oavsett om du utför en långtidsmätning eller en indikerande korttidsmätning.

När vi utför radonmätning i en bostadsrättsförening bedömer vi behover av mätpunkter utgående från Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vi beställer erforderligt antal mätdoser, placerar ut dem i era bostäder och levererar dem för labbanalys. När analyserna är klara redovisar vi resultatet i rapportform. 

Läs mer om radonutredning

Kontakta oss gärna för mer information