Raksystems flerbostadshus
Få överskådlig bild av bostadsrättens skick

Besiktning bostadsrätt

Vi hjälper er till en smidig och trygg affär för alla parter.

En bostadsrättsbesiktning för en smidigare affär

När du säljer eller köper en bostadsrätt kan det vara lika viktigt att ha koll på det byggnadstekniska som vid en försäljning eller köp av ett hus. Speciellt kök och våtrum är bra att få undersökta.

Raksystems köksbord och soffa i kök

En besiktning för samtliga parter

  • Besiktningen kan beställas av både säljare och köpare.
  • Ger en överskådlig bild av bostadsrättens skick
  • Eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset lyfts fram.
  • Besiktningen innebär en okulär besiktning av väggar, golv och installationer i alla våtrum.

Bostadsrättsföreningen har som regel ansvar för yttre delar som tak, fasad, fönster, gemensamhetsytor med mera.

De lagar som styr bostadsrättsköp är köplagen och bostadsrättslagen

Raksystems dokumentskrivning

Det här gäller vid en besiktning av bostadsrätt

Vid besiktningen kan uppgifter och omständigheter framkomma som kräver ytterligare kontroller av andra fackmän eller myndigheter som t.ex. byggnadsnämnd. De lagar som styr bostadsrättsköp är köplagen och bostadsrättslagen.
Som bostadsrättsinnehavare svarar man för det inre underhållet av sin bostadsrätt och som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det är viktigt att du undersöker bostadsrätten noga eftersom du inte kan få ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat om du undersökt bostadsrätten noga innan du köpte den. Som privatperson kan det vara svårt att upptäcka eventuella risker eller skador, därför rekommenderas att man anlitar en besiktningsman till hjälp.

Kontakta oss gärna för mer information