Bostadsrättsbesiktning

Få överskådlig bild av bostadsrättens skick

Bostadsrätten som skall säljas/överlåtas bör genomgå en besiktning av en godkänd besiktningstekniker på plats. Besiktningen kan beställas av både säljare och köpare.

Raksystems köksbord och soffa i kök

En besiktning för samtliga parter

Bostadsrätten som skall säljas/överlåtas bör genomgå en besiktning av en godkänd besiktningstekniker på plats. Besiktningen kan beställas av både säljare och köpare.

En bostadsrättsbesiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset. Besiktningen innebär en okulär besiktning av väggar, golv och installationer i alla våtrum. Bostadsrättsföreningen har som regel ansvar för yttre delar som tak, fasad, fönster, gemensamhetsytor med mera.

De lagar som styr bostadsrättsköp är köplagen och bostadsrättslagen.

Raksystems dokumentskrivning

Det här gäller

Vid besiktningen kan uppgifter och omständigheter framkomma som kräver ytterligare kontroller av andra fackmän eller myndigheter som t.ex. byggnadsnämnd. De lagar som styr bostadsrättsköp är köplagen och bostadsrättslagen.
Som bostadsrättsinnehavare svarar man för det inre underhållet av sin bostadsrätt och som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det är viktigt att du undersöker bostadsrätten noga eftersom du inte kan få ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat om du undersökt bostadsrätten noga innan du köpte den. Som privatperson kan det vara svårt att upptäcka eventuella risker eller skador, därför rekommenderas att man anlitar en besiktningsman till hjälp.

Kontakta oss gärna för mer information