TEKNISK DUE DILIGENCE

Due Diligence skapar trygghet vid försäljning och förvärv av fastighet

Vi utför Teknisk Due Diligence (TDD) och Due Diligence med fokus på miljöfrågor (EDD).

Offertförfrågan
Fördelar med Teknisk Due Diligence

Raksystems är experter på Teknisk Due Diligence

Due Diligence ger värdefulla insikter och beslutsinformation vid förvärv och avyttring av fastighet. Våra experter undersöker byggnaden och upprättar en objektiv rapport som bland annat belyser eventuella risker, skador samt bedömer de tekniska systemens status. Du för även information om vad innebär för ekonomiska konsekvenser att ev åtgärda uppkomna brister. Detta medför att vi minimerar risken för obehagliga överraskningar vid förvärv eller försäljning av fastighet.

  • Vi lyfter fram eventuella byggnads- och installationsrisker och framtida renoveringskostnader.
  • Vi kontrollerar att lagstyrda åtaganden är genomförda (OVK, energideklaration, mätning, ect).
  • Vi levererar objektivt underlag till en smidig fastighetsaffär.
  • Vi undersöker om objektet uppvisar en hälsosam inomhusmiljö.

Teknisk Due Diligence ger information om byggnadskonstruktion, installationer och inomhusmiljö och dess status/skick

Med vår tjänst Teknisk Due Diligence undersöker vi systematiskt byggnadens samtliga delar (byggkonstruktion, tekniska installationer och inomhusmiljö, mm). Detta ger dig en bra bild över eventuella risker som kan ha betydelse för fastighetens värde och framtida underhåll. Vi utför en nulägesanalys av byggnaden och utreder renoveringsbehov och teknisk livslängd. De renoveringar som bör utföras kan vi presentera i en underhållsplan. Underhållsplanen ger en tillförlitlig bedömning av vilka åtgärder som behöver utföras i byggnaden under de kommande tio åren

Due Diligence med fokus på miljöfrågor (EDD)

En EDD-rapport utreder risker beträffande skadeämnen i fastigheten. Granskningen omfattar skadeämnen såväl i marken runtom byggnaden som i byggnaden. Vi utför miljöutredningen i två steg. I det första steget utreder vi eventuella risker och potentiella skadeämnen i byggnad och omgivande mark. I steg två tas prover för att fastställa förekomsten av skadeämnen. Därefter upprättas förslag på eventuella åtgärder och vilka kostnader det skulle medföra.  

Byggnad

Teknisk Due Diligence hittar byggnadens byggtekniska brister

Vid genomförande av Due Diligence upprättar vi en tydlig rapport som åskådliggör eventuella byggtekniska eller miljömässiga brister och risker i byggnaden och omgivande miljö. Rapporten är ett bra underlag för att du ska kunna fatta dina beslut gällande fastigheten som bygger på fakta.

Här kan du läsa mer om Teknisk status och underhållsbesiktning av byggnader.

Kontakta oss gärna för mer information