Energi och miljötjänster
Energi- och miljötjänster

Energi- och miljötjänster för din bostadsrättsförening

Förbättra bostadsrättsföreningens energi och miljö med hjälp av våra energi- och miljötjänster.

Energieffektivisering
Energitjänster

För en mer energieffektiv bostadsrättsförening

Raksystems är experter på energi och utför allt från energiutredningar till energioptimering, energikartläggning och energideklarationer. Läs mer om våra tjänster här eller välkommen att kontakta oss.

Energideklaration
Se även
Fuktinventering
Fuktsäkerhet

Fuktinventering upptäcker eventuella fuktskador

En fuktinventering innebär att vi inventerar byggnadens status avseende fukt. Fuktinventering är ofta nödvändig inför en planerad ombyggnation.

Fuktinventering
Miljöinventering Befintlig byggnad
Miljöinventering

Säkerställ föreningens ROT-projekt med miljöinventering

En miljöinventering kartlägger byggnadens ingående material med särskild fokus på miljö- och hälsostörande ämnen. Miljöinventeringen finns till för att hjälpa dig ta hand om miljö- och hälsoskadliga ämnen på rätt sätt.

Miljöinventering
Solcellsförstudier för Bostadsrättsföreningar
Solcellsförstudie

Planerar ni att installera solceller?

Raksystems miljökonsulter utför solcellsförstudier för att ta fram vilken typ av solcellsanläggning som är lämpligast för byggnaden att investera i, samt vilka ingående komponenter anläggningen behöver. Vi hjälper till att räkna ut optimalt antal paneler, vilken typ av paneler byggnaden behöver, samt vilken lutning och placering panelerna ska ha.

Solcellsförstudie

Kontakta oss gärna för mer information