Raksystems elkontakter
Kontrollera installationer innan det blir problem

Okulär el & VA installationskontroll

Genom vår okulära kontroll av installationerna kan du upptäcka och undvika problem.

Installationskontroll för ett gott syfte

Att låta utföra en el, – och VA – kontroll i samband med en husbesiktning kan ge dig ett försprång emot eventulla framtida problem. Kontrollen är okulär och genomförs av en certifierad besiktningsman.

Raksystems glödlampor på rad

Okulär elinstallationskontroll

Vid en okulär elinstallationskontroll kontrollerar besiktningsmannen allmänt kända ålders/försäkringsmässiga avskrivningar samt uppenbara indikationer på fel. Hen redovisar även information som grundar sig på fastighetsägarens uppgifter. Ett skriftligt protokoll upprättas och kontrollen är att betrakta som en nyttig tilläggsinformation för alla parter.

En okulär elinstallationskontroll innebär inte att besiktningsmannen garanterar anläggningens funktion eller att installationen inte är i behov av underhåll, uppgradering eller reparation. För att säkerställa detta kan det krävas en utredning av behörig fackman.

Både köpare och säljare av en fastighet kan beställa en okulär elinstallationskontroll.

Raksystems barn vid tvättställ

Okulär VA – installationskontroll

En okulär kontroll av vatten och avloppsinstallationer går till på liknande sätt som för en elinstallationskontroll. Besiktningsmannen redovisar bedömningar och eventuella rekommendationer som gäller installationen. Även vid denna kontroll grundar sig bedömningar och rekommendationer delvis på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och försäkringsmässiga avskrivningar eller andra uppenbara indikationer på fel.

Undersökningar i form av mätningar, asbestinventering eller filmningar av vatten och avloppssystem med mera utförs inte av besiktningsmannen. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet fackmän med särskild behörighet för respektive installation.

Ett skriftligt protokoll upprättas och kontrollen är att betrakta som en nyttig tilläggsinformation.

Kontakta oss gärna för mer information