Beräkna u-värde
BERÄKNA U-VÄRDE

VI BERÄKNAR BYGGNADENS U-VÄRDE

Genom att beräkna u-värde får du information om byggnadens termiska isoleringsförmåga.

Svanen byggnad

Beräkna u-värdet för att få information om byggnadens värmeisoleringsförmåga

Beräkning av u-värde ger information om olika byggnadsdelars värmeisoleringsförmåga. Du får alltså information om hur väl en specifik byggnadsdel eller ett materialskikt isolerar mot värmeförluster. U-värdet är med andra ord en viktig faktor för att förstå byggnadens energianvändning.

Att beräkna u-värdet innebär flera fördelar.

  • Beräkning av u-värde ger information om avvikelserna orsakar högre energianvändning än beräknat
  • Du får information om vilka byggnadsdelar som behöver åtgärdas för att sänka energikostnader
  • U-värdesberäkning minskar risk för framtida fuktskador och dåligt termiskt klimat
  • Underlaget från mätningen kan fungera som kravställare på bland annat fönsterleverantörer och leverantörer av fasadelement

Raksystems beräknar avvikelser mellan beräknat och faktiskt u-värde

Vi beräknar avvikelser mellan det förväntade det faktiska u-värdet. Ofta kan sådana avvikelser vara anledningen till högre energikostnader än beräknat. Om byggnadens u-värde är dåligt höjs även risk för klagomål gällande det termiska inomhusklimatet. Dessutom kan byggnaden få en förhöjd risk för fuktskador. Raksystems beräknar u-värdet i syfte att verifiera byggnadens termiska isoleringsförmåga.

Mätning av u-värde

Vi beräknar byggnadens u-värde i följande steg:

Våra konsulter inleder arbetet med att läsa in ritningar och utföra eventuell förbesiktning. Därefter avgör vi i vilka rum och var i dessa rum mätningen ska utföras. Våra konsulter utför platsbesök och installerar mätutrustning. Vi avslutar mätningen med att leverera en rapport med mätningsresultat. Vi jämför resultat med beräknade värden och lämnar eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer om termografering

Kontakta oss gärna för mer information