Energikartläggning brf
ENERGIKARTLÄGGNING

KARTLÄGG BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS ENERGIANVÄNDNING

Energikartläggning ger information om hur mycket energi din bostadsrättsförening använder under ett år.

Lampa energiutredning

Fastställ er faktiska energianvändning med energikartläggning

Energikartläggningen ger svar på hur mycket energi som används i en byggnad årligen, samt innehåller åtgärdsförslag och beslutsunderlag.

Energikartläggning ger information om:

  • Hur mycket energi bostadsrättsföreningen använder varje år
  • Hur ni kan minska energikostnaderna
  • Vilka åtgärder ni kan utföra för minska energianvändningen
  • Eventuella möjligheter till ökad energieffektivisering

Kartläggningen innefattar hela bostadsrättsföreningens energianvändning

En energikartläggning ska innefatta hela föreningens energianvändning. Det är möjligt att utföra kartläggningen genom befintliga certifierade energi- och miljöledningssystem. Raksystems energikonsulter har alltid kunden i fokus och ser till att varje energikartläggning medför tydliga mervärden för kunden. Vi föreslår rimliga, kostnadseffektiva åtgärder med tydliga resultat. Då en omfattande energikartläggning inte är nödvändig, kan vi utföra en energianalys för att snabbare hitta åtgärder och prioriteringar. Då kan vi samtidigt avgöra om en kartläggning är nödvändig att utföra i framtiden.

Här kan du läsa mer om energideklaration.

Energikartläggning

Så utför Raksystems en energikartläggning

Kartläggningen delas in i två delar: en övergripande och en detaljerad energianvändning. I den övergripande energianvändningen granskar vi den totala energianvändningen. Här definierar vi även vilka delar fastighetsägaren själv förfogar över och ska ingå i deklarationen.

I den detaljerade kartläggningen innefattas platsbesök i berörda byggnader för att hitta besparingspotential. Resultatet redovisas i en rapport där vi kartlagt alla byggnader och definierat rätt åtgärder för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Rapporten lämnas därefter in till energimyndigheten. Inlämningen kan göras av certifierad energikartläggare eller av bostadsrättsföreningen själv.

Läs mer om energianalys

Kontakta oss gärna för mer information