Projektledarhuset bild över Stockholm
Vårt mål är att vara bäst i Norden – varje dag!

Om Raksystems

Vi arbetar dagligen för välmående byggnader & stadsutveckling, människor och miljö inom nybyggnad och befintliga byggnader

Raksystems startade med en vision om att bidra till vår planets välmående genom att skapa en mer hållbar byggd miljö.

Marko Malmivaara motiverades för över 30 år sedan av en vision om att bidra till vår planets välmående genom att skapa en mer hållbar byggd miljö. Marko, tillsammans med sina studiekamrater, såg tidigt bristen i långsiktiga lösningar för att optimera och bevara byggnader. Med sin ingenjörsutbildning avklarad startade Marko Raksystems som ett rent besiktningsföretag. Nu drygt 30 år senare är besiktningar fortfarande en del av kärnan i vårt bolag och utgör tillsammans med projektledning och hållbarhetstjänster företagets grund. Marko har tillsammans med sina engagerade medarbetare under många år drivit Raksystems till att bli en av Nordens ledande aktör inom välmående fastigheter.

Utgångspunkten och visionen har under åren utvecklats men grundinställningen kvarstår. Våra 730 experter och konsulter arbetar alla mot samma mål om att minska byggnaders påverkan på miljön i Norden och i hela norra Europa.

Vårt mål är att alltid göra vad vi kan för att vara Bäst i Norden – Varje Dag!

Marko Malivaara
CEO Raksystems Group

Karta över kontor Sverige och Finland

Korta Fakta – Raksystems Group

  • Cirka 730 medarbetare.
  • Mer än 30 års erfarenhet i branschen.
  • 40 kontor, 21 kontor i Finland och 19 kontor i Sverige.
  • Leverantör till fler än 65 avtalspartners.
  • Omsättning 2022E 90M € (pro forma)
  • Våra kunder är: Privatpersoner, bostadsmäklare, Bostadsrättsföreningar och Företag & Myndigheter (Byggherrar, Entreprenörer, Fastighetsägare)           
  • Vi arbetar med alla byggnadskategorier: Privat boende, flerbostadshus, sjukhus och samhällsfastigheter, kontor och hotell, köpcentrum, industribyggnader, kyrkor och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Kontakta oss gärna för mer information