Projektledarhuset bild över Stockholm
Om Raksystems

Vårt mål är att vara bäst i Norden – varje dag!

Vi arbetar dagligen, tillsammans med våra kunder, för välmående byggnader & stadsutveckling, människor och miljö inom nybyggnad och befintliga byggnader

Bäst i Norden – varje dag, för välmående byggnader & stadsutveckling, människor och miljö.

Välmående byggnader & stadsutveckling, människor och miljö där människor bor och verkar ligger oss på Raksystems varmt om hjärtat. Vi hjälper våra kunder att hitta de mest lönsamma och hållbara lösningarna. Vi förstår fastigheternas fulla potential. Vi vet att en byggnad som har bra funktion och är i gott skick blir en god affär – både för brukaren och ägaren och det i sin tur leder till en bättre miljö.

I mer än 30 år har vi hjälpt våra kunder, med vår kompetens och våra tjänster, att reducera byggnaders miljöpåverkan. Vi stöttar och vägleder våra kunder, genom hela byggnadens livscykel, att göra de bästa valen samt att ge kunskap kring byggnaden och dess konstruktion. Som beställarens sakkunniga expertstöd. Eller som projektledare, från ax till limpa, för ny byggnad, planerade underhållsåtgärder och vid fastighetstransaktioner.

Våra experter arbetar dagligen tillsammans med våra uppdragsgivare för att uppnå tillämpliga miljöcertifieringar och grön finansiering samt att välja rätt konstruktioner, material och energistrategi för den aktuella byggnaden. Alltid med fokus på mest lönsamma miljöval och de mest energieffektiva lösningarna. Med stort engagemang, personlig service, hög kompetens och vår långa erfarenhet arbetar vi på Raksystems för att vara bäst i Norden – varje dag.

Våra tjänster

Våra tjänster riktar sig till kunder inom privata sektorn privat, bostadsrättsföreningar och företag & myndigheter, nybyggnad och befintliga byggnader och innefattar områden som: besiktningar, projektledning, certifieringar, samhällsplanering, beräkningar, mätningar, utredningar, samordning och rådgivning för byggnadens alla faser. Vi har genomfört mer än 150 000 tillståndsbesiktningar och undersökningar i Finland och planerat och övervakat tusentals renoveringsprojekt. Raksystems deltar i mer än 20 000 besiktningar och undersökningar i de nordiska länderna varje år.

Ofta är det aktuellt med någon form av miljöcertifiering av ett nybyggnadsprojekt eller en befintlig byggnad. Raksystems uppfyller kraven och har erfarenheten från många miljöprofilerade projekt och kan bistå med indikatorsoptimering och certifieringshjälp inom följande miljöcertifieringssystem:

Svanen, BREEAM, BREEAM-In-Use, LEED, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, WELL, NollCo2, Green Building, PassivHus.

Karta över kontor Sverige och Finland

Korta Fakta – Raksystems Group

  • I Norden är vi sammanlagt ca 730 medarbetare.
  • Vi har mer än 30 års erfarenhet i branschen med besiktningar, projektledning och konsultexpertis för nybyggnation och befintliga byggnader.
  • Vi genomför uppdrag i hela Finland och Sverige med utgångspunkt med våra 40 kontor, 21 kontor i Finland och 19 kontor i Sverige.
  • I Sverige har vi våra kontor i Malmö, Göteborg, Jönköping, Uppsala och Stockholm.
  • Vi är stolt leverantör till fler än 65 avtalspartners.
  • Omsättning 2022E 90M € (pro forma)
  • Våra kunder är: Privatpersoner, bostadsmäklare, Bostadsrättsföreningar och Företag & Myndigheter (Byggherrar, Entreprenörer, Fastighetsägare)           
  • Vi arbetar med alla byggnadskategorier: Privat boende, flerbostadshus, sjukhus och samhällsfastigheter, kontor och hotell, köpcentrum, industribyggnader, kyrkor och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Kontakta oss gärna för mer information