UTBILDNINGAR – RAKSYSTEMS AKADEMIN

GENOM UTVECKLING FÖRBÄTTRAR VI BYGG- OCH FASTIGHETS-BRANSCHEN

Med rätt kunskap når vi målet!

Välkommen till någon av våra utbildningar

Vi erbjuder aktuella och kvalitativa kurser inom bygg- och fastighetsbranschen. Kurserna passar alla aktörer och de flesta yrkesroller inom byggsektorn. Våra kurser ger dig ovärderlig kunskap för ditt byggprojekt eller din förvaltning av befintliga byggnad och nya fastigheter. Vi utvecklar kurserna löpande med nya referensprojekt och nya lagar & regler. Dessutom skräddarsyr vi gärna kurser på förfrågan. Vi välkomnar dig eller ditt företag på kurs hos oss eller hos er, där vi gör mest nytta helt enkelt!

Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av att veta mer om vilka möjligheter som finns eller om du redan vet vad du behöver!

Mer information om utbildningarna:

helena_mindedal

Helena Mindedal
Tel: +46 70 183 66 14
helena.mindedal@raksystems.se

Office space

Fuktsäker förvaltning

Byggnaden, bostaden, människorna i den och förvaltningsekonomin mår bra om det är torrt. Problem med fuktskador, hälsa och inomhusmiljö kan förhindras om du har rätt kunskap om teknik och processerna kring fuktsäkerhet.

Här kan du läsa mer om Fuktsäkerhetsarbete.

så går inventeringen till

Fuktsäkert byggande

Kan man bygga fuktsäkra hus? Frågan belyses allt för ofta för sent i byggprocessen när möjligheten att påverka det är låg. Det krävs att projektörer, arkitekter och leverantör samverkar redan i tidigt stadie och att arbetsledare och byggare känner till vilka krav och lösningar som gäller.

Här kan du läsa mer om Fuktsäkerhetsarbete.

Inomhusmiljö växter

Hantering av innemiljöproblem

Vi människor är inomhus stor del av vår tid och det påverkar vår hälsa. Ibland negativt och symptom som till exempel slemhinneproblem, trötthet, eksem kan komma från byggnaden och byggnadsmaterialen i sig. Denna utbildning går igenom faktorer som påverkar inomhusmiljön och hur vi kan hantera de problem som kan uppstå.

Här kan du läsa mer om inomhusmiljöutredningar.

Radonutredning Byggnad

Bygga Lufttätt

Kan du göra teknikvalen och styra processen för att bygga ett lufttätt klimatskal? Det är en förutsättning för att en byggnad ska bli energieffektiv och hållbar, samt upprätthålla en bra innemiljö. Det påverkar också risken för fuktskador vid byggnadens klimatskiljande delar, den risken kan minimeras med rätt kunskap.

Här kan du läsa mer om lufttäthetsprovningar.

Tillämpning och konsekvenser av nya och kommande energikrav

De närmaste åren står byggbranschen inför stora förändringar, inte minst när det gäller energieffektivisering. Ur vår synvinkel bör byggföretag och entreprenörer agera redan nu. Med rätt kunskap kan vi driva på utvecklingen tillsammans.

Ventilationskanal

Lönsamhets – bedömning

En korrekt utförd lönsamhetsbedömning som beslutsunderlag inför investeringar i energieffektivisering minskar livscykelkostnader i bygg- och fastighetsbranschen i betydande utsträckning. Fastighetsägare, projektledare, konsulter, kommuner och landsting står ständigt inför olika systemval, val av certifieringssystem eller val av energirenoveringsnivå. För att hitta det mest lönsamma alternativet behöver man bland annat ha kunskaper om olika kalkylmetoder, aspekter som behöver beaktas i kalkylen, komponenternas livslängder, kalkylräntan, prisutvecklingar, avskrivning och reinvesteringar.

Kundanpassade kurser

Skräddarsydda kurser blir mer och mer efterfrågade. Vi genomför gärna anpassade kurser på plats hos er eller på något av våra regionala kontor. Vi är flexibla och tar fram innehållet i en process tillsammans med dig. Genomförandet kan variera, antingen håller vi delar av en större kurs eller så håller vi i helheten. Vi hittar lösningen som passar er bäst beroende på situationen.

 

Kontakta oss gärna för mer information