UTBILDNINGAR – RAKSYSTEMS AKADEMIN

GENOM UTVECKLING FÖRBÄTTRAR VI BYGG- OCH FASTIGHETS-BRANSCHEN

Med rätt kunskap når vi målet!

Välkommen till någon av våra utbildningar

Hållbar förvaltning man på kontor

Hållbar förvaltning

Utbildningen riktar sig till dig som idag arbetar som fastighetsförvaltare, drifttekniker eller i rollen som projektledare. Under en halvdag får du fördjupade kunskaper inom förvaltningsarbetet av en byggnad och praktiska verktyg att tillgå i förvaltningsprocessen.

Målet med kursen är ökad kännedom om hållbarhetsarbetet kring:

  • Energieffektivisering
  • Inomhusmiljö
  • Fuktsäkerhet

Hållbar förvaltning

Under utbildningsdagen går vi igenom förvaltningsrutiner och ger praktiska tips och råd på vad du ska tänka på vid optimering av husets funktioner för att säkerställa en god och hållbar ekonomi för din byggnad.

Efter utbildningen kommer du att ha ökad kunskap och förståelse för att själv kunna planera, budgetera och genomföra underhåll samt ta fram beslutsunderlag för att fatta väl grundade beslut.

Målgrupp:
Kursen är lämplig för dig som är fastighetsförvaltare, fastighetsägare, projektledare eller du som har behov av att lära dig mer kring hållbar förvaltning.

Hållbar förvaltning innehåll:

För intresseanmälan till kursen Hållbar Förvaltning välkommen att kontakta Helena Mindedal, affärsområdesansvarig Raksystems Akademin,
tel: +46 70 183 66 14, helena.mindedal@raksystems.se

så går inventeringen till

Fuktsäkert byggande

Kan man bygga fuktsäkra hus? Frågan belyses allt för ofta för sent i byggprocessen när möjligheten att påverka det är låg. Det krävs att projektörer, arkitekter och leverantör samverkar redan i tidigt stadie och att arbetsledare och byggare känner till vilka krav och lösningar som gäller.

Här kan du läsa mer om Fuktsäkerhetsarbete.

Inomhusmiljö växter

Hantering av innemiljöproblem

Vi människor är inomhus stor del av vår tid och det påverkar vår hälsa. Ibland negativt och symptom som till exempel slemhinneproblem, trötthet, eksem kan komma från byggnaden och byggnadsmaterialen i sig. Denna utbildning går igenom faktorer som påverkar inomhusmiljön och hur vi kan hantera de problem som kan uppstå.

Här kan du läsa mer om inomhusmiljöutredningar.

Radonutredning Byggnad

Bygga Lufttätt

Kan du göra teknikvalen och styra processen för att bygga ett lufttätt klimatskal? Det är en förutsättning för att en byggnad ska bli energieffektiv och hållbar, samt upprätthålla en bra innemiljö. Det påverkar också risken för fuktskador vid byggnadens klimatskiljande delar, den risken kan minimeras med rätt kunskap.

Här kan du läsa mer om lufttäthetsprovningar.

Tillämpning och konsekvenser av nya och kommande energikrav

De närmaste åren står byggbranschen inför stora förändringar, inte minst när det gäller energieffektivisering. Ur vår synvinkel bör byggföretag och entreprenörer agera redan nu. Med rätt kunskap kan vi driva på utvecklingen tillsammans.

Ventilationskanal

Lönsamhets – bedömning

En korrekt utförd lönsamhetsbedömning som beslutsunderlag inför investeringar i energieffektivisering minskar livscykelkostnader i bygg- och fastighetsbranschen i betydande utsträckning. Fastighetsägare, projektledare, konsulter, kommuner och landsting står ständigt inför olika systemval, val av certifieringssystem eller val av energirenoveringsnivå. För att hitta det mest lönsamma alternativet behöver man bland annat ha kunskaper om olika kalkylmetoder, aspekter som behöver beaktas i kalkylen, komponenternas livslängder, kalkylräntan, prisutvecklingar, avskrivning och reinvesteringar.

Kundanpassade kurser

Skräddarsydda kurser blir mer och mer efterfrågade. Vi genomför gärna anpassade kurser på plats hos er eller på något av våra regionala kontor. Vi är flexibla och tar fram innehållet i en process tillsammans med dig. Genomförandet kan variera, antingen håller vi delar av en större kurs eller så håller vi i helheten. Vi hittar lösningen som passar er bäst beroende på situationen.

 

Vi erbjuder aktuella och kvalitativa kurser inom bygg- och fastighetsbranschen. Kurserna passar alla aktörer och de flesta yrkesroller inom byggsektorn. Våra kurser ger dig ovärderlig kunskap för ditt byggprojekt eller din förvaltning av befintliga byggnad och nya fastigheter. Vi utvecklar kurserna löpande med nya referensprojekt och nya lagar & regler. Dessutom skräddarsyr vi gärna kurser på förfrågan. Vi välkomnar dig eller ditt företag på kurs hos oss eller hos er, där vi gör mest nytta helt enkelt!

Raksystems kursledare har lång erfarenhet av både praktiskt och teoretiskt arbete på marknaden med våra kunder. De har också god erfarenhet som kursledare från tidigare utbildningar och samarbeten med utbildningsinstitut.

Våra kurser passar de flesta aktörer och yrkesroller inom byggsektorn och kommer ge dig ovärderlig kunskap förvaltning av dina byggnader. Önskar ni ha en företagsanpassad utbildning så ordnar vi det.

Vill du veta mer om våra utbildningar eller inkomma med en intresseanmälan är du välkommen att kontakta
Helena Mindedal, affärsområdesansvarig Raksystems Akademin.

Helena Mindedal

Helena Mindedal
Tel: +46 70 183 66 14
helena.mindedal@raksystems.se

Kontakta oss gärna för mer information