Miljösamordning
för högsta miljöprestanda i ditt byggprojekt

Miljösamordning

Våra miljösamordnare fungerar som sakkunnigstöd av miljörelaterade frågor i ditt byggprojekt.

Raksystems miljösamordnare ger stöd genom hela byggprojektet

Rollen som miljösamordnare innefattar alla delar och skeden av ett byggprojekt. Vi hjälper både byggherrar och entreprenörer med flera. Syftet är att samordna samtliga kompetenser och discipliner för att leverera en byggnad med så hög miljöprestanda som möjligt, utifrån de ramar som finns.

Miljösamordning

När du anlitar en miljösamordnare får du

  • Stor kompetens inom hållbarhetsfrågor.
  • Stöd genom hela byggprojektet.
  • Experthjälp inom miljöcertifieringssystem.
  • Specialistkompetens.
  • Stöd i form av kravställning, samordning, rådgivning och uppföljningsarbete.

Miljösamordnare som sakkunnigstöd genom processen

Vare sig du är byggherre eller entreprenör fungerar en samordnare från Raksystems som ett sakkunnigstöd. Våra konsulter bistår med specialistkompetens i projektet. Miljösamordningen formulerar, följer upp samt tolkar miljörelaterade krav och mål från start till färdig byggnad. Vi ser till att ditt projekt uppnår uttalade mål och krav på ett så effektivt sätt som möjligt.  Vi har mycket god erfarenhet av de olika miljöcertifieringssystemen på marknaden och våra konsulter besitter en bred kompetens.

Miljösamordning nybyggnad

Så går vår miljösamordning till:

Miljösamordning skiljer sig från projektet till projekt och utifrån vad kunden vill ha. Våra miljösamordnare hjälper bland annat entreprenörer anpassa sig till byggherrens krav och leverera därefter. Vi hjälper er anpassa miljöprogrammet till projektets förutsättningar och till myndighets- och kommunkrav.

Miljösamordnaren upprättar i tidigt skede ett projektspecifikt miljöprogram tillsammans med byggherren. Miljöprogrammet samlar och kommunicerar projektets samtliga miljörelaterade krav och mål. Här specificeras även hur och vilka aktiviteter som ska genomföras, samt hur kraven följs upp.

I projektet fungerar miljösamordnaren både som kravställare, samordnare och rådgivare. Den omfattande rollen säkerställer en effektiv process till en färdig hållbar byggnad. Under projekteringen bevakar konsulten de krav och mål som finns.

Miljö skog

Miljösamordnaren följer upp krav och mål

Med hjälp av miljösamordning granskar vi projektörers och sakkunnigas handlingar för att säkerställa att samtliga krav finns inarbetade. Under produktionsskedet följer vi upp produktionsrelaterade krav och mål. Vi följer vanligtvis upp kraven genom löpande avstämningar och ronder med entreprenören.

I samband med slutbesiktning och överlämnande samlar miljösamordnaren in erforderlig dokumentation. Detta sammanställs sedan till en slutdokumentation för projektet.

Kontakta oss gärna för mer information