MILJÖSAMORDNING

Miljösamordning för högsta miljöprestanda i ditt byggnadsprojekt

Våra miljösamordnare fungerar som sakkunnigstöd av miljörelaterade frågor i ditt byggnadsprojekt.

Offertförfrågan
Miljösamordning

Raksystems miljösamordnare ger stöd genom hela byggprojektet

Rollen som miljösamordnare innefattar alla delar och skeden av ett byggprojekt. Syftet är att samordna samtliga kompetenser och discipliner för att leverera en byggnad med så hög miljöprestanda som möjligt, utifrån de ramar som finns. När du anlitar en miljösamordnare får du:

  • Stor kompetens inom de olika miljöcertifieringssystemen.
  • Stöd genom hela byggprojektet.
  • Experthjälp inom just ditt projekts certifieringssystem.
  • Specialistkompetens.
  • Stöd i form av kravställning, samordning, rådgivning och uppföljningsarbete.
  • Ekonomiska tips och råd för att nå kostnadseffektivitet i certifieringsprocessen.

Miljösamordnare som sakkunnigstöd genom processen

Vare sig du är byggherre eller entreprenör fungerar en miljösamordnare från Raksystems som ett sakkunnigstöd. Våra konsulter bistår med specialistkompetens i projektet. Miljösamordningen formulerar, följer upp samt tolkar miljörelaterade krav och mål från start till färdig byggnad. Vi ser till att ditt projekt uppnår uttalade mål och krav på ett så effektivt sätt som möjligt.  Vi har mycket god erfarenhet av de olika miljöcertifieringssystemen på marknaden och våra konsulter besitter en bred kompetens.

Miljösamordning nybyggnad

Så går vår miljösamordning till:

Miljösamordnaren upprättar i tidigt skede ett projektspecifikt miljöprogram tillsammans med byggherren. Miljöprogrammet samlar och kommunicerar projektets samtliga miljörelaterade krav och mål. Här specificeras även hur och vilka aktiviteter som ska genomföras, samt hur kraven följs upp.

I projektet fungerar miljösamordnaren både som kravställare, samordnare och rådgivare. Den omfattande rollen säkerställer en effektiv process till en färdig hållbar byggnad. Under projekteringen bevakar konsulten de krav och mål som finns. Detta kan ske i samband med möten eller på annat sätt. Våra miljösamordnare besitter en gedigen erfarenhet och kan även komma med förbättringsförslag. Det kan bland annat handla om att föreslå effektiva och kostnadsbesparande lösningar för att uppnå de mål och krav som projektet ska uppfylla.

Miljö skog

Miljösamordnaren följer upp krav och mål

Med hjälp av miljösamordning granskar vi projektörers och sakkunnigas handlingar för att säkerställa att samtliga krav finns inarbetade. Miljösamordnaren hanterar och administrerar även en eventuell ansökan om miljöcertifiering. En sådan ansökan är vanligtvis aktuell efter färdig projektering.

Under produktionsskedet följer vi upp produktionsrelaterade krav och mål. Vi följer vanligtvis upp kraven genom löpande avstämningar och ronder med entreprenören.

I samband med slutbesiktning och överlämnande samlar miljösamordnaren in erforderlig dokumentation. Detta sammanställs sedan till en slutdokumentation för projektet. Slutdokumentationen innefattar bland annat verifikat till eventuell miljöcertifiering.

Kontakta oss gärna för mer information