MILJÖCERTIFIERINGAR FÖR BYGGPROJEKT

Minskad miljöpåverkan med våra miljöcertifieringar

Med hjälp av miljöcertifieringar kan man effektivt och opartiskt bedöma och jämföra byggnaders energieffektivitet och hållbarhet.

Offertförfrågan

Miljöcertifieringar – en objektiv kvalitetsstämpel för ditt byggprojekt

De senaste tio åren har miljöcertifieringssystemen haft stor genomslagskraft inom bygg- och fastighetsbranschen. De har påverkat marknaden avsevärt och förändrat sättet att projektera och bygga på. En miljöcertifiering bedömer en byggnads miljöprestanda utifrån olika kriterier och poängsystem.

Många fastighetsägare har i dagsläget som policy att certifiera sina byggnader enligt något av miljöcertifieringssystem. En miljöcertifiering är inte enbart en insats för miljö och människa, utan innebär även flera ekonomiska fördelar som kan påverka fastighetens lönsamhet. Miljöcertifierade byggnader ger bättre inomhusmiljö och synliggör fastighetsägarens miljöambitioner. En miljöcertifiering garanterar energieffektivitet och lägre energikostnader. Dessutom kan en miljöcertifiering höja värdet på byggnaden och vara en fördel vid en eventuell försäljning.

Raksystems är experter på miljöcertifieringssystem

Vi är experter på alla de främsta miljöcertifieringssystemen på marknaden. Vi har certifierade konsulter inom de internationella systemen BREEAM, LEED och WELL. Givetvis arbetar vi även med de svenska systemen Miljöbyggnad, Svanen och Passivhus, samt påbyggnadscertifieringen NollCO2. Våra kunniga konsulter hjälper dig välja rätt miljöcertifiering för ditt projekt. Vi hjälper dig välja vilken nivå av certifiering du ska ansöka om och hittar de bästa lösningarna för ditt projekt. Tillsammans med dig ser vi till att uppnå de krav som krävs för din certifiering. Nedan hittar du mer information om de olika certifieringssystemen.

Miljöcertifieringar BREEAM

BREEAM

BREEAM-SE är världens ledande metod för hållbarhetsbedömning av infrastruktur och byggnader.

BREEAM granskar byggnadens prestanda över tid och förbättrar välbefinnandet för dem som verkar och bor i byggnaden. Idag finns över 500 000 certifierade byggnader i över 70 länder.

Läs mer om BREEAM
LEED

LEED

LEED är ett globalt miljöcertifieringssystem som identifierar, genomför och mäter miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll.

Systemet strävar till att minska globala klimatförändringar, etablera en hållbar ekonomi och höja livskvaliteten.

Läs mer om LEED
Raksystems Miljöbyggnad

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett enkelt och kostnadseffektivt svenskt miljöcertifieringssystem.

Miljöbyggnad är framtaget för att vara anpassat till svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis.

Läs mer om Miljöbyggnad
NollCO2

NollCO2

NollCO2– certifieringen är avsedd för nya byggnader och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livscykel.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen.

Läs mer om NollCO2
Passivhus

PassivHus

Raksystems har lång erfarenhet och specialkompetens inom passivhusbyggandet. Våra konsulter kan samordna energi- och fuktfrågan i passivhusprojekt för att underlätta arbetet för byggherren och entreprenören och säkerställa certifieringen.

Passivhustekniken kan tillämpas på både lokalbyggnader, småhus och flerbostadshus.

Läs mer om Passivhus
Svanen

Svanen

Svanen granskar fastighetens miljöpåverkan och är ett etablerat miljömärke av Miljömärkning Sverige AB.

Svanen är ett etablerat miljömärke i Sverige och går att tillämpa på småhus, flerbostadshus samt skol- och förskolebyggnader.

Läs mer om Svanen
WELL

WELL

En WELL-certifiering främjar hälsa och välmående hos människor som vistas i byggnaden. Detta görs genom att undersöka ett antal kriterier som luft, vatten, näringsämnen, material, termisk komfort, sinnen och umgänge.

WELL fungerar utmärkt som ett komplement till en certifiering inom till exempel Miljöbyggnad, LEED, BREEAM eller Passivhus.

Läs mer om WELL

Kontakta oss gärna för mer information