Markförvaltning
Markförvaltning

En resurs för optimering av markanvändningen

Vi har erfarenhet från förrättningsverksamhet och kommunal markförvaltning.

Har ni ett ärende ni vill ha hjälp med, hör gärna av er.
Marakförvaltning

Markförvaltning för ett anpassat markutnyttjande

I uppdrag som markförvaltare ombesörjer vi det löpande ärenden som följer av ett fastighetsinnehav. Detta kan tillexempel vara om grannfastighetens mark tillfälligt behöver nyttjas eller om en permanent justering av fastighetsgränsen skall genomföras.

Markförvaltning

Våra markförvaltare hanterar förhandlingar och avtal

Vi kan förhandla och upprätta avtal och ansökningar gällande tillexempel:

  • Fastighetsregleringar
  • Avstyckningar
  • Servitut
  • Arrenden
  • Ledningsrätter
  • Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter

Efter själva avtalet har undertecknats hjälper vi er vid behov också att verkställa beslutet som tagits fram.

Kontakta oss gärna för mer information