Projektledning
För din fastighet eller förening

Projektledning

Hos oss finns en gedigen erfarenhet av allt från fastighetsunderhåll till bygg- och fastighetsekonomi.

Behöver ni utföra ett fastighetsprojekt?

Vi hjälper många föreningar med projektledning av fastighetsförädling, ny- och ombyggnad av bostäder, stambyten, badrumsrenoveringar, fönsterbyten, fasadrenoveringar, gårdsrenoveringar och mycket mer.

Projektledning Tak

Ordningsföljden i projektet

Ska flera åtgärder genomföras i ett och samma projekt är ordningsföljden väsentlig, både ur ett praktiskt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Våra projektledare hjälper er reda ut i vilken ordningsföljd åtgärderna bör utföras, samt vilka åtgärder som med fördel kan samordnas. 

 

Bekanta dig gärna med något av våra referensprojekt:
Referensprojekt
Strategisk rådgivning

Vi hjälper alla typer av föreningar

Våra beställare är innefattar BRFer/ bostadsrättsföreningar men också bostadsföreningar och gemensamhetsföreningar.

Våra projektledare är trygga och vana att hantera äldre och nyare typer av fastigheter med behov av renovering, modernisering, om- och tillbyggnader. Våra projektledare stöttar er som förening så att ni kan förvalta fastigheten på ett varsamt och hänsynsfullt sätt men också uppnå önskade förändringar.  

Våra projektledare besitter stor kompetens inom fastighetsunderhåll, bygg- och fastighetsekonomi, bostadsfinansiering, investeringsanalyser, fastighets- och hyresfrågor och ombildning till bostadsrätter.

 

Projektledare hos Raksystems har:

Trapphus BRF

Vi ansvarar för att projektet förlöper enligt plan

Våra projektledare arbetar i samråd med byggherren och ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

Projektledarens mål är att ge våra uppdragsgivare:

  • Rätt information i rätt tid
  • Väl genomarbetade prognoser och avstämningar
  • Korrekta och genomarbetade beslutsunderlag

Kontakta oss gärna för mer information