Radoutredning
RADONUTREDNING

Utred förhöjda radonhalter med radonutredning

Hitta orsaken till förhöjda radonhalter i din bostadsrättsförening med radonutredning.

Radonutredning Byggnad

Radonutredning – en metod för att sänka radonhalten inomhus

Om en radonmätning konstaterar förhöjda radonhalter i innemiljö kan vi utföra en radonutredning för att hitta orsaken till de förhöjda halterna.

Med en radonutredning får er förening:

  • Information om orsaken till förhöjda radonhalter.
  • Ett underlag för ledningsarbete och i kommunikation med tillsynsmyndigheter
  • En komplett bild av byggnadens radonhalter

Vi utreder orsaken till förhöjda radonhalter

Orsakerna till förhöjda radonhalter kan vara många. Det kan handla om inläckage av markradon eller radonavgång från blå lättbetong. Med hjälp av våra direktvisande mätinstrument får vi snabba besked om vilka radonhalter som läcker in. Vi kan även få fram ifall byggnadsmaterialen avger gammastrålning. Vi kan även undersöka ventilation och tryckförhållande, eftersom de kan påverka radonhalten i inneluften.

Office space

En radonutredning innefattar följande steg

Radoutredningen utförs på plats i den byggnad där förhöjda radonhalter upptäckts. Mätningarna utförs med avancerade mätinstrument. Vi tar alltid i beaktande tidigare mätningar för att få en komplett bild av radonhalten i föreningens byggnad. När utredningen är klar lämnar vi en skriftlig rapport med en utförlig beskrivning av utredningen till kunden. I rapporten finns även bilder och ritningar från byggnaden, samt ett detaljerat åtgärdsförslag. Åtgärdsförslaget ger tydliga anvisningar för vilka åtgärder som bör utföras för att minska radonhalten i byggnaden.

Läs mer om utredning

Kontakta oss gärna för mer information