Lägenheter
Besiktningar för den totala entreprenaden

Entreprenad – besiktning

Vi arbetar alltid utifrån kundens behov och säkerställer både kvalitet och leverans utifrån er kravspecifikation.

Entreprenadbesiktning för kontroll genom hela byggprocessen

En entreprenadbesiktning görs för att kontrollera så att entreprenaden är uppförd enligt det avtalade kontraktet samt att det utförs enligt myndigheters krav och branschregler. Det finns flera olika besiktningar inom en entreprenadbesiktning som fullföljer hela processen. Entreprenadbesiktning utförs från mindre projekt till stora projekt som löper över flera år.

Våra besiktningar & kontroller

 • Kontrollbesiktning
 • Fortlöpande besiktning
 • Förbesiktning
 • §59 – besiktning
 • Slutbesiktning
 • Efterbesiktning
 • Överbesiktning
 • Särskild besiktning
 • Statusbesiktning

Med Björn som huvudbesiktningsman i våra byggprojekt får man en trygghet under hela byggprocessen. Då Björn genom sin långa erfarenhet inom byggbranschen vet hur byggna-
tionen skall gå till i samtliga steg. Av Björn får man tydliga och utförliga svar och han levererar alltid i tid, allt för att slutprodukten skall bli den bästa.

Oscar Johansson, Platschef Södra Älvsborg
Raksystems man kontrollerar takfönster

Entreprenadbesiktning

Med hjälp av entreprenadbesiktning ser man till att de saker som inte följt det kontrakterande avtalet blir återgäldade innan projektet avslutas. Vid godkänd slutbesiktning kan beställaren utföra en garantibesiktning inom två år där man kontrollerar så att fel inte tillkommit innan garantitiden löper ut.

Raksystems man undersöker glasparti

Vår arbetsprocess inom entreprenadbesiktning

Vi har ett brett utbud av tjänster men för kunden är det bara en kontakt. För oss är det av största prioritet att kunden skall uppleva en smidig, hjälpsam och professionell process från beställning till slutförande. Därmed ett engagemang med uppföljning, tillgänglighet och kunskap för våra tjänster. Vi vill vara en trygg och återkommande partner för våra kunder som följer hela entreprenaden eller fastighetens livslängd och behov.

Statusbesiktning för fastighetens hälsa

Livslängden för en fastighet bör vara lång och därmed krävs underhåll för att skapa en välmående fastighet. Att låta utföra en statusbesiktning för fastigheten bör ligga i varje enskilds fastighetsägares intresse av flera anledningar som till exempel inför underhållsplanering samt att brister upptäcks i tid. Detta bidrar i sin tur till en frisk fastighet vilket leder till en attraktiv fastighet som ökar i värde.

Raksystems man vid skrivbord

Vår kompetens kring entreprenadbesiktningar

Vi har certifierade och oberoende huvudbesiktningsmän och biträdande besiktningsmän. Det är ett krav att besiktningsmännen är kunniga inom det tekniska området, entreprenadjuridik och avtalstolkningar. Under en entreprenad har besiktningsmannen en stor betydande roll för att entreprenaden skall sluta lyckosamt för entreprenör och beställare. Vi har flera års erfarenhet inom branschen med en passion för de vi gör.

Övriga tjänster

 • Areamätning
 • Energideklarationer
 • Fuktmätning, -& utredning
 • OVK
 • Kontrollansvarig
 • Radonmätning

Kontakta oss gärna för mer information