Byggkranar på arbetsplats
Bergvärme under hela byggprocessen

GEOLO – miljövänligt byggande

Geolo är en helt ny lösning som reducerar CO2-utsläpp, minskar energibehovet samt optimerar produktionsförhållandena under byggprocessen.

 

Energi,- kostnadseffektiv och mer miljövänlig byggprocess

Med hjälp av vår tjänst, baserad på bergvärme, kontrolleras och regleras luftfuktigheten samt temperaturen på bygget med hjälp av ett uppkopplat styr- och övervakningssystem och säkerställer de bästa förhållandena under produktionen. GEOLO reducerar CO2 utsläpp under byggprocesstiden och skapar optimala produktionsförhållanden, på ett helt revolutionerande sätt för byggbranschen. GEOLO säkerställer välmående byggnader och maximerar dess livscykel kostnadseffektivt. En fastighets långa livscykel börjar under mark!

Utsläppsreducering i realtid med vår tjänst Geolo jämfört med en alternativ energilösning

Geolo reducerat koldioxidutsläpp CO2/KG

De som valt att göra utsläppsreduceringar tillsammans med oss är
Entreprenörerna: Lapti, SRV, YIT och Jatke
Fastighetsinvesterarna: Esbo stad, City of Kuopio/Facility Services of Kuopio

Partners som har ackumulerat utsläppsbesparingar hos oss: SRV, Esbo stad, Bonava och TAALERI Real estate

Så här reducerade vi CO2 utsläppen 2023:

Geolo reducerade koldioxidutsläppen under 2023 med 2 043 000 CO2/kg

De minskade koldioxidutsläppvärdena för 2023 kan jämföras med en bil med genomsnittligt CO2-utsläpp och körsträcka på 2 043 000 km

Med denna körsträcka kan man uppskattningsvis köra 365 varv runt jorden

Båt i hamn i solnedgång

Geolo – reducerar CO2 under byggprocessen

Med hjälp av Geolo konceptet kombineras en energilösning producerad av koldioxidneutral, förnybar bergvärme under byggtiden med systemstyrning och administration av produktionsförhållanden, utförd av våra experter. Lösningen möjliggör även kylning under sommartid för att garantera optimala arbetsförhållanden och uttorkning av konstruktioner.

Med hjälp av Geolo skapar vi, som bäst, helt utsläppsfria produktionsförhållanden under byggtiden oberoende av årstid, vilket för sin del möjliggör välmående fastigheter med lång hållbarhet. Vi på Raksystems har en lång erfarenhet och stor förståelse för byggprojekt och vet vilka förutsättningar som krävs för att nå bästa resultat.

Planering av utrustning och åtgärder

 • Vi dimensionerar och tillhandahåller utrustning och åtgärder för att skapa de bästa produktionsförhållanden. Optimal temperatur och luftfuktighet året runt uppnås med hjälp av Geolos uppvärmnings,- och kyllösning som möjliggör en jämn uttorkning av konstruktioner och material och garanterar att energi inte förbrukas i onödan.

Leverans och montering på byggarbetsplatsen

 • Vår monteringstjänst, som ingår i totalpriset, innefattar leverans av utrustning i etapper i rätt tid till byggarbetsplatsen. Det möjliggör en effektiv uppvärmnings,-  och uttorkningsprocess vid tätt hus.
  • Geolo-energistationen kopplas till bergvärmefältet
  • Kompletterande utrustning monteras på byggarbetsplatsen och kopplas till fjärradministrationssystemet
  • Våra experter styr förhållandet enligt plan genom hela byggtiden och agerar proaktivt vid eventuellt behov

Optimering av kompletterande utrustning

 • Vi optimerar mängden utrustning utifrån CO2-utsläpp, energiförbrukning, målförhållanden och tidsmål. På så sätt säkerställer vi rätt mängd utrustning utifrån hur produktionen fortgår för att hålla tidsplanen. Samtidigt spar vi kostnader.
  • Vi genomför cirkulering och rengöring av varmluft
  • Mängden utrustning justeras efter behov
  • Servicebesök och inspektioner av utrustningen genomförs löpande
  • Uttorkning av fukt i konstruktioner samt styrning av till, – och frånluft sker kontrollerat

Underhåll av utrustning och demontering

 • Vi bevakar behovet av utrustning utifrån hur projektet fortgår och hur den preliminära tidsplanen ser ut. Under resans gång säkerställer vi att utrustningen fungerar som planerat och vi utför eventuella, nödvändiga serviceåtgärder. Utrustningen demonteras därefter i takt med projektets skeende.

Rapportering och mätningar

 • Fuktmätningarna genomförs enligt uppgjord plan baserad på anvisningar om god byggpraxis
 • Rapportering ingår under hela projektet till utsedd kontaktperson
 • Vi rapporterar löpande överenskomna och nödvändiga händelser. Slutrapporten sammanställs, levereras och presenteras vid ett möte tillsammans med kunden

Välkommen att ladda ner vår broschyr

GEOLO broschyr

Byggkran i stad

Byggande under optimala förhållanden

 • Sparar på energi och reducerar CO2 under byggprocessen
 • Säkerställer förutsättningarna för en god arbetsmiljö i produktionen
 • Säkerställer en välmående byggnad för slutanvändaren
 • Bidrar till miljöcertifieringar
 • Hjälper till att hålla tidsplanen och hög kvalitet i projektet
 • Minskar antalet reklamationer och behovet av garantireparationer
 • Skapar bättre framförhållning i byggprocessen och möjliggör ökad produktivitet
 • Specificerar tidsplanen för byggprojektet vilket möjliggör övergång mellan arbetsskeden i rätt tid

This solution can simultaneously provide significant cost savings, but above all it brings very significant reductions in carbon dioxide emissions, and can even achieve complete carbon-neutrality. Ultimately, we have to tackle the root causes in order to impact the final result, and this we have achieved by applying strong expertise to the design process and fully utilising the new Geolo solution.

Janne Vanhanen,
CEO of Raksystems Climate Solutions Oy
Skog

Klimat,- och miljökrav inom byggindustrin

Byggindustrin måste minska koldioxidutsläpp från byggprocessen avsevärt under den närmaste tiden. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala miljömålet kan uppnås.

 

 

Raksystems man undersöker glasparti

Inverkan på miljön, byggindustrin och fastighetsägarna

Geolos positiva påverkan på miljön och klimatet är betydande, med tanke på de utsläppsbesparingar som vår tjänst möjliggör: minimeringen av energibehov samt maximeringen av livscykeln för hälsosamma och välmående fastigheter.

Slutresultatet stödjer hållbarhetsmålen för byggföretag och fastighetsägare. För slutanvändare innebär det att de får bo och arbeta i välmående fastigheter med lång hållbarhet.

Vi levererar tjänsten tillsammans med ledande aktörer i branschen

Rototec är Europas största leverantör av geoenergilösningar och en innovativ nyskapare inom branschen. Rototecs övergripande koncept täcker hela processen från konsultation av energisystemet till planering och montering.

Konsulttitoimisto Enersys Oy är en expert- och planeringsbyrå som erbjuder tjänster kring förnybara energiformer under hela livscykeln. Våra värmepumpssystem baserar sig på hög kompetens inom olika områden av husteknik, inklusive kylteknik.

El-Björn producerar och planerar För oss handlar innovation om mer än produkter. Det handlar också om att utveckla vårt sätt att arbeta och att utvecklas som människor. Samverkan är nyckeln till klimatomställningen.

Kontakta oss gärna för mer information