Flerbostadshus
Din samarbetspartner

Befintliga byggnader

Vi jobbar för välmående och hållbara byggnader på kort och lång sikt.

Exempel på tjänster

Vi hjälper våra kunder vid ROTprojekt, miljöcertifieringar och förvaltande av byggnader med projektledning, hållbarhetstjänster och besiktningar. Här finner du exempel på några av våra tjänster där vi kan bistå med hjälp för din byggnad. Längst ner på sidan finns en sammanställning av samtliga våra hållbarhetstjänster för befintliga byggnader.

Energi symbol

Tillsammans med våra kunder gör vi skillnad!

Aldrig tidigare har det varit viktigare än nu att aktivt arbeta med befintligt fastighetsbestånd för hållbara, välmående och energieffektiva byggnader.

Vi hjälper idag våra kunder i hela landet i just det arbetet genom vårt arbete med miljöcertifieringar, rådgivning vid material- och konstruktionsval och energistrategin för den aktuella byggnaden. Med vår långa erfarenhet och vår expertis är vi en naturlig del i våra kunders projekt. Vi vill bidra med hög kvalitet, kompetens och engagemang och leverera våra tjänster för bästa resultat i byggnaderna både ur ett ekonomiskt perspektiv och för miljön. Vi på Raksystems vill vara bäst i Norden varje dag på det vi gör och det är tillsammans vi kan göra skillnad!

Projektledning

Olika projekt har olika behov. Våra projektledare arbetar i samråd med byggherren och ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar. 

Vill du läsa mer ingående om några av de tjänster som vi kan vara behjälpliga att projektleda så finns här några exempel. Samhällsutveckling, Miljöledning och Installationsledning.

Radon

För att upptäcka och åtgärda radonproblematik i en byggnad måste alla viktiga parametrar avseende radon beaktas. Vi kan vara behjälplig med en Radonsakkunnig så att du får den bästa guidningen i vilken, eller vilka, tjänster som passar dig och ditt behov bäst.

Här kan du även läsa mer om radonmätning, radonmätning på arbetsplatsen och radonutredning.

Byggnad
Energieffektivitet

Energi

Energifrågan är högaktuell. Det finns mycket som man kan göra i byggnader för att energioptimera. Genom att göra en energikartläggning kan vi hjälpa dig att ta fram energieffektiviseringsåtgärder.

Behöver din byggnad en energideklaration, något som lagen kräver. Så har vi energiexperter som är behjälpliga med det.

Miljö

Miljöcertifieringar har flera ekonomiska fördelar som positivt kan påverka fastighetens lönsamhet och genom en certifiering ökar möjligheten till gröna lån och bättre finansiering för byggnaden.

Här kan du läsa mer om några av våra tjänster inom miljö så som Miljöinventering, Miljöcertifiering BREEAM in-USE och Miljöbyggnad iDrift

Kvinna vid fönster
Kontrollansvarig ROT

Ombyggnad/Renovering ROT

Skall er byggnad genomgå en ombyggnation eller en renovering? Genom att ta hjälp av en projektledare i början av processen så kan ni undvika fallgropar och vara säkra på att de kontroller och utredningar som er byggnad är i mest behov av blir utförda i rätt tid och till rätt pris.

Fukt

Få hjälp att upptäcka befintliga och kommande fuktproblem En fuktinventering hjälper dig som fastighetsägare att planera, renovera samt underhålla byggnaden på rätt sätt. Det är viktigt att upptäcka fuktproblem och risker för fuktproblem i god tid.

Misstänker ni en befintlig skada eller rent av vet om att ni har en så kan vi hjälpa till med så väl läckagesökning som avfuktning.

Fuktskadeinventering
Projekteringsledning

Besiktning

Vi utför många olika typer av besiktningar för alla varianter av byggnader. Entreprenadbesiktningar, Teknisk Due Diligence, statusbesiktningar och underhållsbesiktningar är några av dem.

Genom att få en rapport för er byggnad så ger det er en bra överblick över fastigheternas skick och förväntade underhållskostnader.

Kontakta oss gärna för mer information