inomhusmiljöutredning
En hälsosam inomhusmiljö

Inomhusmiljö- utredning

Bra inomhusmiljö och luftkvalitet i byggnaden bidrar till bra hälsa.

Anledningen till en inomhusmiljöutredning

Raksystems utför inomhusmiljöutredning där vi undersöker en rad faktorer som kan påverka inomhusmiljön negativt. Det kan finnas luftföroreningar i form av bland annat emissioner, lukter eller partiklar. Upplevda problem kan även bero på eller brister i ventilationen.

Inomhusmiljö växter

Säkerställ arbetsmiljön med en inomhusmiljöutredning

Det finns flera fördelar med att utföra en inomhusmiljöutredning:

  • Ger information om brister i inomhusmiljön och orsaker till varför människor som vistas i byggnaden mår dåligt.
  • Du får ett underlag med tydliga åtgärder för att förbättra inomhusmiljön.
  • Du kan göra rätt åtgärder i rätt tid och slippa kostsamma renoveringar senare.

En tillförlitlig inomhusmiljöutredning

Då det är möjligt utför vi inomhusmiljöutredningar enligt Swesiaq-modellen. Detta är en metod för systematisk utredning av orsaker till att brukare upplever hälsobesvär kopplade till innemiljön i byggnader. Metoden syftar även till att öka brukarnas förståelse för innemiljöproblem och innemiljöutredningar. En innemiljöutredning kräver stor kompetens, erfarenhet och mångsidighet. Därför har våra innemiljöutredare en bred överblick och erfarenhet av alla kända faktorer som kan leda till innemiljöproblem. Hos våra konsulter finns även den byggnadstekniska kompetens som krävs. De har gedigen kännedom om olika mätmetoder och om vilka begränsningar de olika metoderna har.

För att förhindra innemiljöproblem är det även viktigt utföra fuktmätningar i betong. Läs mer om fuktskadeutredningar här.

Innemiljöutredning

Så genomför vi en utredning av innemiljö:

Vi inleder oftast en innemiljöutredning med en översiktlig inventering  av kända riskfaktorer. Här tar vi ställning till allt från historik till konstruktion, samt intervjuar personerna som har vistats i byggnaden. Utefter resultatet av den inledande kontrollen utförs fördjupade kontroller och prover i projektanpassad omfattning. När vi utfört alla undersökningar och fått svar på analyserna sammanställer vi allting till en rapport. Den skriftliga rapporten innehåller ritnings- och bildbilaga samt alltid ett åtgärdsförslag.

I samband med att åtgärderna utförs kan Raksystems hjälpa till med kontroller och projektledning. Därefter kan vi utföra uppföljande mätningar för att kontrollera att åtgärderna har haft avsedd effekt.

Läs mer om fuktutredning

Kontakta oss gärna för mer information