Fuktskadeutredning
FUKTSKADEUTREDNING

Fuktskadeutredning hittar dolda problem och fuktskaderisker

Dolda problem och felaktiga konstruktioner i byggnader kan skapa fuktskador som ger allvarliga skador på din fastighet.

Erfarna fuktskadeutredare

En pålitlig fuktskadeutredning minimerar risken för framtida fuktproblem

En orsak till problem i byggnader och inomhusmiljön är ofta fukt! Det finns många skäl till varför du bör vara uppmärksam på förekomst av fukt i din byggnad. För mycket fukt i kontakt med fuktkänsliga material kan förutom att materialets livslängd påverkas orsaka besvär i form av hälsopåverkan. Fukt är en grogrund till mikrobiell tillväxt (mögel), i form av både bakterier och svampar som i vissa fall kan vara en hälsofara. Vissa fuktskador kan vara uppenbara och lätta att se, men det kan även finnas dolda problem i konstruktioner som påverkar inomhusmiljön negativt, och dessa kan vara svåra som lekman att upptäcka.

  • Vår långa erfarenhet och kompetens ger dig tryggheten att få en utredning som du kan lita på.
  • Med våra åtgärdsförslag hjälper vi dig att minimera risken för framtida fuktproblem som i slutänden också ger lägre kostnader för ditt fastighetsunderhåll.
  • Du erhåller alltid en rapport med åtgärdsförslag.

Raksystems erfarna fuktskadeutredare löser komplexa fuktproblem

Raksystems konsulter har många års erfarenhet av fukt- och innemiljöutredningar, har gedigen utbildning och är även auktoriserade provtagare. Vi hjälper dig att hitta orsaker till lukt och ohälsa i din byggnad. Vi har stor kännedom om byggkonstruktioner och byggteknik samt hur olika material påverkas i fuktiga miljöer. I våra utredningar använder oss av många olika metoder för att utföra en fuktskadeutredning. Det kan vara frågan om fuktmätare, fuktindikatorer, värmekameror, läckagesökningsvätskor, rök och i vissa fall materialprover för kemisk- eller mikrobiell analys. Varje utredning är unik och undersökningsmetoden anpassas för varje uppdrag.

Vid en fuktskada är det viktigt att fastställa orsaken till skadan och i samband med utredningen kan vi behöva beskriva orsaksförloppet genom fukt och värmeberäkningar där vi verifierar eller avfärdar eventuella teser vi har. Vi använder oss av enklare beräkningar som mer komplexa mjukvaror, t ex. WUFI för fukt- och värmeberäkningar samt för köldbryggeberäkningar.

Minska risken för fuktskador

Våra fuktskadeutredare och byggdoktorer hjälper fastighetsägare att säkerställa en god inomhusmiljö

En fuktskada kan se enkel och självklar ut, men orsaken är ofta komplex. Och i vissa fall väldigt svår att hitta. Det som man trodde var orsaken till fuktskadan kan efter utförd utredning visa sig vara en helt annan. Raksystems fuktskadeutredare och byggdoktorer hjälper dig som fastighetsägare att säkerställa en god inomhusmiljö genom fukt- och inomhusutredningar.

Raksystems konsulter är auktoriserade provtagare med lång erfarenhet av skadeutredningar, innemiljöutredningar av fukt- och vattenskador i olika typer av byggnader och konstruktioner. Vi har även resurser i vårt nätverk att hantera hela processen från utredning, provtagningar och analys till sanering och återställande.

Läs mer om Fuktsäkerhetsarbete ByggaF

Kontakta oss gärna för mer information