Termografering
TERMOGRAFERING

Upptäck isolerbrister och luftläckage med termografering

Termografering lokaliserar isolerbrister, köldbryggor och luftläckage i byggnadens klimatskal med värmekameror.

Termografering i befintlig byggnad

Termografering för bättre termisk komfort

Bristfälligt klimatskal i byggnaden kan leda till förhöjd energianvändning, påverka termisk komfort negativt och dessutom på sikt leda till fuktskador. Vi utför termografering enligt SS-EN 13187.

Termografering av föreningens byggnad kan upptäcka:

  • Luftläckage och andra otätheter
  • Värmeläckage och köldbryggor
  • Risker för fukt- och fuktskador

Fördelar med termografering

Med hjälp av värmekameror upprättar vi ett termogram som vi därefter analyserar. Vi har Certifierade termograförer för såväl nivå 1 och 2. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av byggtermografering.

Energideklaration bostadsrättsförening

Termografering med värmekamera

Ofta utförs termografering i samband med en lufttäthetsprovning. Inför termografering läser vi in alla nödvändiga handlingar. Därefter utför våra konsulter termografering i berörda byggnader, samtidigt som byggnadens sätts i invändigt undertryck. Med termografering får vi fram eventuella luftläckage, fukt och fuktskador. Termografering utförs främst vintertid, eftersom vi behöver temperaturskillnader över klimatskalet för att hitta isolerbrister och köldbryggor.

Kunder erhåller en omfattande rapport med en utförlig beskrivning av utredningen, bilder och kommentarer angående brister. Vi markerar även på ritningen var i byggnaden vi utfört termograferingen. Rapporten innehåller bedömning, utlåtande och eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer om fuktutredning

Kontakta oss gärna för mer information