BRF

Projektledning, energi- och hållbarhetstjänster för BRF

Med vår expertis hjälper vi din bostadsrättsförening i arbetet för välmående fastigheter och människor.

Energi & Miljötjänster
Energi- och miljötjänster

Vi arbetar för energieffektiva byggnader

Vi är experter på energi- och miljötjänster och hjälper dig med allt från energikartläggning till energiutredningar och energideklaration. Vi kan även bistå med miljöinventering och solcellsförstudier.

Energikartläggning
Se även
Innemiljöutredning
Utredning

För en hälsosam miljö i din byggnad

Det finns många faktorer som påverkar inomhusmiljön och människors hälsa. Byggnadens avlopp, vatten, ljus och ventilation måste vara av god kvalitet. Därför är det viktigt att förebygga och åtgärda problem med luft, fukt och radon som kan påverka vår hälsa negativt.

Innemiljöutredning
Se även
Termografering
Mätningar och kontroller

Kontrollera byggnadens status med hjälp av mätningar och kontroller

Vi utför alla typer av kontroller och mätningar för att säkerställa att din fastighet mår bra. Genom termografering och u-värdesmätning hjälper vi dig lokalisera isolerbrister, köldbryggor och luftläckage i byggnadens klimatskal, samt att verifiera termisk isoleringsförmåga.

Termografering
Se även
Statusbesiktningar
Besiktningar

Vi utför alla typer av besiktningar för din fastighet

Raksystems utför Teknisk DueDiligence, samt entreprenad- och statusbesiktningar av din fastighet.

Teknisk Due Diligence
Se även

Kontakta oss gärna för mer information