Bostadsrättsföreningar BRF
Helhetsperspektiv tillsammans

BRF

Med vår expertis hjälper vi din bostadsrättsförening i arbetet för välmående fastigheter och människor.

Projektledning, energi- och hållbarhetstjänster för din BRF

Våra projektledare har bred och gedigen erfarenhet av byggprojekt, fastighetsunderhåll, bygg- och fastighetsekonomi, bostadsfinansiering, investeringsanalyser, fastighet och hyresfrågor samt ombildningar till bostadsrätter. Genom stor kompetens leder vi olika typer av fastighetsprojekt.

Projektledning
Projektledning

Vi leder projekt i nära samarbete med er

Ska ni genomföra  stambyten, om- och tillbyggnader i flerbostadshus, fönsterbyten, renovering av fasader, tak, gårdar eller fönster, vi hjälper er gärna.

Projektledning
Se även
Energi & Miljötjänster
Energi- och miljötjänster

Vi arbetar för energieffektiva byggnader

Vi är experter på energi- och miljötjänster och hjälper dig med allt från energikartläggning till energiutredningar och energideklaration. Vi kan även bistå med miljöinventering och solcellsförstudier.

Energikartläggning
Se även

Med Björn som huvudbesiktningsman i våra byggprojekt får man en trygghet under hela byggprocessen. Då Björn genom sin långa erfarenhet inom byggbranschen vet hur byggnationen skall gå till i samtliga steg. Av Björn får man tydliga och utförliga svar och han levererar alltid i tid, allt för att slutprodukten skall bli den bästa.”

Oscar Johansson, Platschef RO-Gruppen Södra Älvsborg AB 
Innemiljöutredning
Utredning

För en hälsosam miljö i din byggnad

Det finns många faktorer som påverkar inomhusmiljön och människors hälsa. Byggnadens avlopp, vatten, ljus och ventilation måste vara av god kvalitet. Därför är det viktigt att förebygga och åtgärda problem med luft, fukt och radon som kan påverka vår hälsa negativt.

Innemiljöutredning
Se även
Termografering
Mätningar och kontroller

Kontrollera byggnadens status med hjälp av mätningar och kontroller

Vi utför alla typer av kontroller och mätningar för att säkerställa att din fastighet mår bra. Genom termografering och u-värdesmätning hjälper vi dig lokalisera isolerbrister, köldbryggor och luftläckage i byggnadens klimatskal, samt att verifiera termisk isoleringsförmåga.

Termografering
Se även

Vi utför alla typer av besiktningar för din fastighet

Behöver er fastighet ses över? Vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt eller om ni vill se över vilka underhåll som behöver genomföras de närmsta åren, så är det en Teknisk Due Diligence eller Statusbesiktning ni är ute efter. Har ni kommit lite längre och håller på att genomför en större renovering eller ombyggnad, kan vi granska ert bygge i en entreprenadbesiktning. 

Kontakta oss gärna för mer information