Miljöinventering
MILJÖINVENTERING

Säkerställ materialhanteringen med miljöinventering

Raksystems miljöinventering hjälper dig kartlägga hälsostörande material för att säkerställa att bostadsrättsföreningens avfall hanteras enligt gällande lagkrav och branschnormer.

Energiberäkning brf

Kartlägg hälsoskadligt material med miljöinventering

Miljöinventering kartlägger en bostadsrättsförenings ingående material med fokus på miljö- och hälsostörande ämnen. Inventeringen gör att ni kan ta hand om hälsoskadliga ämnen på rätt sätt. Detta är speciellt viktigt vid en ombyggnation eller renovering. Inventeringen utförs av våra konsulter, med specialinriktning på materialinventering.

 • Inventeringen utförs av en miljöexpert.
 • Rapporten innefattar beskrivning och bildmaterial.
 • Ni får tydliga instruktioner om hur materialet bör hanteras.
 • Vi garanterar att utförandet uppfyller miljöcertifieringskraven.

Vi inventerar era byggnader

Fastighetsägaren ansvarar för att känna till förekomsten av miljöstörande och hälsostörande ämnen i sina byggnader. Med hjälp av våra konsulter får du en sammanställningn om hur du kan ta hand om de olika materialen på bästa sätt. Vår rapport anger även ungefärlig mängd på materialet, vilket gör att inventeringsrapporten kan användas som grund för förfrågningar och kalkyler. En miljöinventering är även ett krav i många av dagens miljöcertifieringssystem.

så går inventeringen till

Så utför vi en miljöinventering:

Vi inleder miljöinventeringen med att granska handlingar. Här ingår även äldre konstruktionsritningar. Därefter gör vi en okulär besiktning av byggnaderna på plats.

Materialinventeringen identifierar bland annat:

 • Asbest
 • PCB
 • Freon
 • Kvicksilver
 • Bly
 • PAH
 • Förorenad betong.

Materialen identifieras genom erfarenhetsmässiga bedömningar och materialprover. När inventeringen är klar sammanställer vi en rapport av alla material, mängd osv finns angivna med ritnings- och fotobilaga.

BRF Besiktningar

Komplettera miljöinventering med en kontrollplan för rivning

När det finns behov kan vi upprätta en kontrollplan för rivning utifrån inventeringsrapporten. Kontrollplanen presenterar hur du bäst hanterar övrigt avfall på ett hållbart sätt. Detta dokument kan sedan användas som underlag för att ansöka om rivningslov. Våra konsulter kan även fungera som controller för att se att materialhanteringen utförs korrekt.

Kontrollplan för rivning

Kontakta oss gärna för mer information