Stadsutveckling
Stadsutveckling

Projektleder er framtidsvision från idé till genomförande

Har ni mark som ni känner att ni vill utveckla men inte riktigt har undersökt platsens förutsättningar?

Barkarby

Vi projektleder ditt stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden

Behöver ni någon som ser vad området lämpar sig för och vilken slumrande potential som ert fastighetsinnehav kan innehålla? Vi har då lyhörda och duktiga projektledare som kan hjälpa er att inventera dagens förhållanden och bedöma möjligheterna till en framtida, lönsam förädling.

Varje fastighet har sin potential. En gammal detaljplan kan innebära en möjlighet att ändra till en helt annan, lönsammare markanvändning.

Förutom en gedigen sakkunskap har våra erfarna projektledare ett stort kontaktnät inom såväl kommuner som myndigheter, vilket bidrar till en effektiv dialog och en smidig process.

Barjarby bussterminal

Vi samordnar stora stadsutvecklingsprojekt

Vid stora stadsutvecklingsprojekt där det finns många intressenter behöver man hjälpas åt. Projekt kan behöva delas upp i flera delprojekt.

För att samordna delprojekt, stötta projektledarna, se till att utnyttja synergieffekter, hålla koll på den stora tidplanen i projekten och dra lärdom av varandra behövs det ofta en erfaren projektledare som medverkat i flera större projekt och som kan se till att delprojekten flyter på och är samordnade.

Hos oss finns flera projektledare med denna erfarenhet och vi hjälper gärna er kommun eller verksamhet.

 

Läs mer om våra tidigare projekt:

Vi lotsar er från idé till genomförande

Vi kopplar ihop byggherreprocessen och den kommunala processen på ett smidigt sätt. Våra konsulter lotsar fram era projekt genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé till genomförande.

Process

Kontakta oss gärna för mer information