raksystems Sverige
Syfte och Mål

Bäst i norden – Varje Dag!

Våra värderingar är grunden för allt vårt arbete: Välmående byggnader, människor och miljö.

Vårt mål

Raksystems skall bidra till ett hållbart miljövänligt samhälle. Vi skall med vår konsultexpertis hjälpa våra kunder förvalta och bygga för friska hus som är energieffektiva och miljöriktiga, för oss och för framtida generationer. Detta arbete gör vi med målsättningen att vara Nordens bästa – varje dag!

 

Syftet med vår verksamhet

Vi jobbar för en god sak, vi arbetar lokalt med våra insatser för att påverka till globalt hållbart resultat. Vårt syfte är att främja välmående byggnader, människor och miljö, samt en hållbar stadsutveckling

 

Miljöcertifiering

Våra värderingar!

Raksystems är ett kompetensföretag där vår personal har högsta värde. Därför arbetar vi aktivt och systematiskt med kontinuerlig vidareutbildning så att våra konsulter och medarbetare alltid ligger i framkant. Det ligger i vårt intresse att varje medarbetare i Raksystems ska kunna utvecklas och uppnå sin högsta potential. Att alla människor har lika värde är för oss en självklarhet!

Våra värderingar avspeglar de ideal som vi vill leva upp till varje dag. Det gäller allt vi gör, både gentemot kunderna och i förhållande till varandra: Välmående medarbetare, engagemang och bästa service!

Här kan du läsa mer om vår miljö- och hållbarhetspolicy.

 

Läs mer om Raksystems

Kontakta oss gärna för mer information