Fuktskadeutredning BRF
FUKTUTREDNING

Hitta eventuella fuktskador med fuktutredning

Raksystems fuktutredning hittar orsaken till fuktskadan i föreningens byggnad.

Fuktinventering

Minimera risken för fuktproblem med fuktutredning

En av de vanligaste orsakerna till problem med inomhusmiljön är just fukt. För mycket fukt i anslutning till fuktkänsliga material kan påverka materialens livslängd och dessutom orsaka innemiljöproblem som påverkar hälsan. Fukt ökar risken för mögel, som i vissa fall blir en hälsofara. En del fuktskador är lätta och se, medan det kan finnas dolda problem i konstruktioner som kräver djupare utredning.

  • Våra konsulter har lång erfarenhet av fuktskador och utför pålitliga utredningar
  • Vi hjälper er minimera risken för framtida fuktproblem och minskar således kostnaderna för fastighetsunderhåll
  • Föreningen erhåller en rapport med åtgärdsförslag.

Våra fuktskadeutredare löser komplexa fuktproblem

Raksystems auktoriserade fuktkonsulter har lång erfarenhet av fukt- och innemiljöutredningar och hittar orsakerna till fuktproblem och innemiljöproblem. Vi använder många olika metoder för att utföra fuktutredningen och få tillförlitliga svar på dina frågor. Våra fuktkonsulter fastställer orsaken till skadan och använder sig av fukt- och värmeberäkningar för att verifiera eller avfärda teser.

BRF Besiktningar

Säkerställ innemiljön med fuktutredning

Fuktskador kan ibland se rätt självklara ut, men orsakerna till skadan kan ofta vara komplexa och svåra att hitta. Det man misstänker är orsaken kan efter en utförd utredning visa sig vara en helt annat. Våra fuktutredare hjälper dig säkerställa inomhusmiljön genom fukt- och innemiljöutredning. Vi utreder alla typer av byggnader och konstruktioner och kan hantera hela processen från utredning, provtagning och analys till sanering och återställande.

Läs mer om innemiljö

Kontakta oss gärna för mer information