BRF Besiktningar
En överblick av fastighetens status

Besiktningar

Vi utför besiktningar i ert flerbostadshus, kan utföra Teknisk Due Diligence och underhållsbesiktningar.

Säkerställ fastighetens status

Vi kan hjälpa dig med en rad olika besitkningar av din fastighet. Teknisk Due Diligence, statusbesiktning och entreprenadbesiktning är några av dem. Ta tagt i fastigheten innan dess att det blir problem.

Teknisk status och underhållsbesiktning
Statusbesiktning

Granskar byggnadens tekniska status och underhållsbehov

Med hjälp av en statusbesiktning får du insikt om byggnadens status och kommande åtgärder. Vi kan hjälpa till att upptäcka eventuella fel, brister och skador på byggnaden och kan bedöma kvarvarande livslängd för byggnadsdelar och teknisk utrustning. Statusbesiktningen ger ett bra underlag till en långsiktig underhållsplan för byggnaden.

Läs mer
Ska du som privatperson köpa en lägenhet?

Ska du som privatperson köpa eller sälja hus, läs mer här

Raksystems köksbord och soffa i kök
ENTREPRENADBESIKTNING

Bedöm entreprenaden med hjälp av en besiktning

En entreprenadbesiktning innebär att en besiktningsman granskar att byggnaden är uppförd i enlighet med kontraktet och enligt rådande branschregler.

Genomgår ni en renovering eller tillbyggnad kan vi hjälpa till med slutbesiktning eller besiktningar under projektets framfart. Har vi varit involverade i projektet så utför vi såklart även garantibesiktningar.

Läs mer

Med Björn som huvudbesiktningsman i våra byggprojekt får man en trygghet under hela byggprocessen. Då Björn genom sin långa erfarenhet inom byggbranschen vet hur byggnationen skall gå till i samtliga steg. Av Björn får man tydliga och utförliga svar och han levererar alltid i tid, allt för att slutprodukten skall bli den bästa.

Oscar Johansson, Platschef RO-Gruppen Södra Älvsborg AB

Due Diligence
Due Diligence

Vi utför Teknisk Due Diligence

En Teknisk Due Diligence ger värdefulla insikter och beslutsinformation vid förvärv och avyttring av en fastighet. Vi undersöker systematiskt byggnadens samtliga delar och ger dig en bra bild över eventuella risker som kan ha betydelse för fastighetens värde och framtida underhåll.

Läs mer

Kontakta oss gärna för mer information