Besiktningar

Vi hjälper till att utföra besiktningar av fastigheter

Våra konsulter kan utföra besiktningar i er Bostadsrättsförening, vi kan hjälpa till att utföra Teknisk Due Diligence och underhållsbesiktningar när det behövs.

Offertförfrågan
Raksystems köksbord och soffa i kök
ENTREPRENADBESIKTNING

Bedöm entreprenaden med hjälp av en besiktning

En entreprenadbesiktning innebär att en besiktningsman granskar att byggnaden är uppförd i enlighet med kontraktet och enligt rådande branschregler.

Läs mer
Se även
Byggnad
Due Diligence

Vi utför Teknisk Due Diligence

En Teknisk Due Diligence ger värdefulla insikter och beslutsinformation vid förvärv och avyttring av en fastighet. Vi undersöker systematiskt byggnadens samtliga delar och ger dig en bra bild över eventuella risker som kan ha betydelse för fastighetens värde och framtida underhåll.

Läs mer
Teknisk status och underhållsbesiktning
Underhållsbesiktning

Granskar byggnadens tekniska status och underhållsbehov

Med hjälp av en underhållsbesiktning får du insikt om byggnadens status. Vi kan hjälpa till att upptäcka eventuella fel, brister och skador på byggnaden och kan bedöma kvarvarande livslängd för byggnadsdelar och teknisk utrustning. Underhållsbesiktningen ger ett bra underlag till en långsiktig underhållsplan för byggnaden.

Läs mer

Kontakta oss gärna för mer information