BRF Besiktningar
Besiktningar

Vi hjälper till att utföra besiktningar av fastigheter

Våra konsulter kan utföra besiktningar i ert flerbostadshus, vi kan hjälpa till att utföra Teknisk Due Diligence och underhållsbesiktningar när det behövs.

Offertförfrågan
Teknisk status och underhållsbesiktning
Statusbesiktning

Granskar byggnadens tekniska status och underhållsbehov

Med hjälp av en statusbesiktning får du insikt om byggnadens status och kommande åtgärder. Vi kan hjälpa till att upptäcka eventuella fel, brister och skador på byggnaden och kan bedöma kvarvarande livslängd för byggnadsdelar och teknisk utrustning. Statusbesiktningen ger ett bra underlag till en långsiktig underhållsplan för byggnaden.

Läs mer
Ska du som privatperson köpa en lägenhet?
Raksystems köksbord och soffa i kök
ENTREPRENADBESIKTNING

Bedöm entreprenaden med hjälp av en besiktning

En entreprenadbesiktning innebär att en besiktningsman granskar att byggnaden är uppförd i enlighet med kontraktet och enligt rådande branschregler.

Genomgår ni en renovering eller tillbyggnad kan vi hjälpa till med slutbesiktning eller besiktningar under projektets framfart. Har vi varit involverade i projektet så utför vi såklart även garantibesiktningar.

Läs mer
Due Diligence
Due Diligence

Vi utför Teknisk Due Diligence

En Teknisk Due Diligence ger värdefulla insikter och beslutsinformation vid förvärv och avyttring av en fastighet. Vi undersöker systematiskt byggnadens samtliga delar och ger dig en bra bild över eventuella risker som kan ha betydelse för fastighetens värde och framtida underhåll.

Läs mer

Kontakta oss gärna för mer information