Vattenprovning tätskikt
VATTENPROVNING TÄTSKIKT

Vattenprovning av tätskikt av erfaren fuktkonsult

Bristfälligt utförda tätskikt och tätskiktsprovningar utgör en stor fuktrisk som kan medföra omfattande reparationskostnader.

Vattenprovning

Bristfälligt utförd vattenprovning medför risk för fuktskador

Man måste utföra vattenprovning på alla tätskikt i tak, balkonger och terrasser. Vattenprovningen ska ske av utanpåliggande eller inbyggt tätskikt. För att minska risken för bristfälligt utförda vattenprovningar, rekommenderar vi att anlita en fuktkonsult för sakkunnigkontroll.

Det finns fler fördelar med att anlita Raksystems för att granska vattenprovning av tätskikt:

  • Raksystems har flest fuktsakkunniga i hela landet.
  • Med hjälp av våra fuktkonsulter och vår rådgivning får du ett fuktsäkert, vattentätt tätskikt.
  • Du kan undvika onödiga kostnader pga bristfälliga vattenprovningar.
  • Proaktiva åtgärder kan spara stora kostnader.

Fuktsäkra genom att anlita en erfaren fuktkonsult för vattenprovning av tätskikt

Vattenprovning av tätskikt åligger oftast bygg- eller takentreprenören. I de allra flesta fall utför man vattenprovningen med en enkel vattenslang för att kontrollera att tätskiktet är intakt. Vår erfarenhet är att detta medför en stor risk för framtida problem. Kostnaderna blir oftast väldigt stora om man behöver riva ut tak när byggnaden står klar. Genom att utföra en gedigen vattenprovning av tätskiktet med hjälp av en fuktkonsult kan du undvika att hamna i ett sådant läge. Ibland tar det flera år innan man märker att tätskiktet är bristfälligt, i vissa fall krävs det mycket kraftig nederbörd för att upptäcka läckaget. Därför rekommenderar vi starkt att låta en fuktkonsult överse och kontrollera uppdraget.

Här kan du läsa mer om läckageutredning.

Tätskikt - vattenprovning

Vi kontrollerar att vattenprovningen går rätt till:

Det är fullt möjligt för entreprenören själv att utföra vattenprovningen, men för att garantera tillförlitligheten är det bra att en fuktkonsult överser arbetet. Vi kontrollerar alla de steg som krävs i samband med en fullgod vattenprovning. Vi stöttar även entreprenören i att projektera och planera om för att utföra nödvändiga åtgärder.

Läs mer om fuktsäkerhetsarbete ByggaF

Kontakta oss gärna för mer information