Teknisk status och underhållsbesiktning
TEKNISK STATUS OCH UNDERHÅLLSBESIKTNING

Underhållsbesiktning fastställer byggnadens tekniska status och livslängd

Med hjälp av en teknisk- och underhållsbesiktning fastställs byggnadens tekniska status och du får ett tydligt underhålls- och åtgärdsprogram.

Underhållsbesiktning

Vi undersöker byggnadens tekniska status

Med hjälp av vår underhållsbesiktning får du som fastighetsägare kunskap om byggnadens status. Vi upptäcker eventuella fel, brister och skador och kan bedöma kvarvarande livslängd för byggnadsdelar och teknisk utrustning.

Därför ska du låta utföra en teknisk- eller underhållsbesiktning:

  • Du får insikt i byggnadens tekniska status.
  • Du får insikt i byggnadens och olika byggnadsdelars livslängd.
  • Ger underlag till en långsiktig underhållsplan för byggnaden.
  • Du minimerar och kan undvika omfattande och dyra skador.

Statusbesiktning – en gransning av din byggnad

I en statusbesiktning går våra konsulter genom diverse underlag, ritningar samt utför en okulär besiktning av byggnaderna in- och utvändigt. Bland annat går vi igenom och granskar olika exteriöra delar av fastigheten såsom byggnadens tak, fasader, terrasser. Dessutom granskar vi fastigheten invändigt. Vi kontroller även stammar för värme, vatten, avlopp och el.

Teknisk status

Besiktningsprotokoll och underhållsplan

Kunden får ett besiktningsprotokoll där vi beskriver byggnadens aktuella status och fastighetens skick. Till protokollet bifogar vi ett förslag till åtgärdsplan och underhållsplan. Vi presenterar alltid resultatet från besiktningen för uppdragsgivaren. Vi kan även bistå med att kontrollera att alla de åtgärder som vi föreslagit i åtgärdsplanen genomförs på korrekt sätt. Dessutom kan vi bistå med att ta fram underhållsplanen.

Underhållsplanen är ett dokument där man planerar för framtida underhållskostnader. Underlaget är baserat på en systematisk besiktning. En stor anledning till att upprätta en underhållsplan är att du får kontroll över din fastighet. Det förebyggande arbetet ger möjlighet att utföra mindre åtgärder löpande, istället för att vänta med åtgärderna. Att vänta för länge resulterar ofta i kostsamma och mer omfattande ingrepp.

Underhållsplanen är oftast uppbyggd i olika tidsintervall som beskriver när åtgärder och kontroller bör utföras för bästa utfall. Till exempel bör fastighetsägaren kontrollera takavvattningen årligen, medan det räcker med att se över fasaderna vart femte år.

 

Läs mer om besiktning

Kontakta oss gärna för mer information