Energioptimering och energianalys
ENERGIOPTIMERING

Minska kostnader och energiåtgång med energioptimering och energianalys

Raksystems utför energioptimering och energianalys för att granska besparingspotential.

Energisamordning Provning och besiktning

Få inblick i energiflöden och besparingsmöjligheter med energianalys

En energianalys av din fastighet eller ditt fastighetsbestånd ger insikt i energiflöden och besparingspotential. Våra energiexperter granskar dina fastigheter och fastställer vilka byggnader som har störst besparingspotential och vilka åtgärder som bör prioriteras.

En energioptimering och energianalys ger fastighetsägaren:

  • Inblick i den faktiska energianvändningen.
  • God bild av vilka besparingsåtgärder du kan göra, och hur du ska prioritera dessa i efterföljande kartläggning.
  • Tydlig redovisning av relevanta nyckeltal för energiprestandan.
  • Möjlighet att identifiera brukarbeteenden.

Energianalys utreder behovet av en eventuell energikartläggning

Energianalysen eller -optimeringen görs ofta som ett steg i energikartläggning, men kan även göra separat för att identifiera besparingspotential. Fördelen med att låta utföra en energianalys är att den är mindre omfattande och tidskrävande än en fullständig energikartläggning. Energianalysen svarar på frågan huruvida det finns behov av att göra en energikartläggning eller inte. Vi rekommenderar energianalyser särskilt för mindre företag, som inte enligt lag måste utföra energikartläggning. En energianalys är ett effektivt verktyg för att effektivera energisystemet, och blir ofta en mycket mindre resurskrävande åtgärd än en energikartläggning.

Fasad- och formoptimering

Så utför Raksystems energioptimering och energianalys

Raksystems energiexperter inleder arbetet med att hämta energistatistik från fastighetens energibolag. Därefter behandlar och analyserar vi data med en egenutvecklad programvara. Energianalysen ger en god indikation på vilka energiflöden som har bäst besparingspotential och därför ska rekommenderas och prioriteras. Analysen mynnar ut i en rapport med prioriteringar, åtgärdsförslag och rekommendationer om fortsättning. Rapporten svarar på frågan om det finn behov för en energikartläggning eller ska vi gå vidare på annat sätt?

Läs mer om Energiberäkningar
Raksystems Energimätning

Energioptimering med kundens behov i fokus

Raksystems konsulter har alltid kunden i fokus och syftet med energianalysen är att skapa ett mervärde och tidigt hitta de områden där man kan spara mest och effektivisera processen. Vi kan även stötta kund med att ta fram kostnadsförslag samt ge förslag på entreprenörer som kan utföra eventuella åtgärder. Vid behov övervakar vi arbetet och kontrollerar att samtliga åtgärder är korrekt genomförda enligt plan för att uppnå rätt värden.

Energideklaration

Kontakta oss gärna för mer information