Fuktmätning i avjämningsmassor
FUKTMÄTNINGAR I AVJÄMNINGSMASSOR

Fuktmätning i avjämningsmassor enligt RBK (GBR metoden)

Vi utför fuktmätning i avjämningsmassa enligt RBK version 7 (fram till sommaren 2024 GBR-standard)

Fuktmätning

GBR-mätning i avjämningsmassa eller RBK mätning version 7 – ett komplement till fuktmätning i enbart betong

Vi utför fuktmätning i avjämningsmassor enligt RBK version 7 tidigare GBR-metoden.

Det finns flera skäl att anlita Raksystems för fuktmätning i avjämningsmassor:

  • En korrekt genomförd fuktmätning som säkerställer en långsiktigt fuktsäker golvläggning.
  • Vi utför säkra och korrekta mätningar enligt branschstandard.
  • Du erhåller en rapport som säkerställer att du kan gå vidare i byggprocessen.

Branschstandard för fuktmätning i avjämningsmassor

En avgörande förutsättning för att golvläggning ska kunna utföras är att veta underlagets fuktinnehåll. Tidigare mättes endast relativ fuktighet i betongen, men numera belägger man ofta betongen med avjämningsmassa. Därför har man tagit fram en standard för att även bestämma den relativa fuktigheten i avjämningsmassan tillsammans med RBK (Rådet för Bygg Kompetens) enligt version 7. Det är viktigt att särskilt utbildad fukttekniker utför mätningen, för att säkerställa att fuktmätningen utförts korrekt enligt standarden.  

Avjämningsmassor

Så utför Raksystems fuktmätningar i betong:

För att mäta fukt i avjämningsmassa tar man ut ett materialprov.Vi borrar ut en materialkärna av avjämningsmassans skikt. Materialkärnan krossas på plats och därefter placerar vi materialbitarna i tätt förslutet glasrör. I temperaturstabilt klimatrum monterar man sedan en fuktsensor i glasröret. När man uppnår fuktmässig jämvikt mellan materialbitar och fuktsensor i glasröret, läser man av aktuellt fuktinnehåll.

Rent praktiskt utför vi fuktmätningen i avjämningsmassa i samband med en RBK-mätning i betong, då det är viktigt att hela konstruktionens fuktinnehåll måste bedömas för att säkerställa att konstruktionen är tillräckligt torr för att kunna lägga ytskikt.

Läs mer om fuktmätning i betong

Kontakta oss gärna för mer information