Fuktmätning i avjämningsmassor
FUKTMÄTNINGAR I AVJÄMNINGSMASSOR

Fuktmätning i avjämningsmassor enligt GBR

Vi utför fuktmätning i avjämningsmassa enligt GBR-standard.

Fuktmätning

GBR-mätning i avjämningsmassa – ett komplement till fuktmätning i betong

Vi utför fuktmätning i avjämningsmassor enligt GBR-metoden. GBR-metoden är framtagen av golvbranschens rikstäckande branschorganisation. De har tagit fram ett antal rutiner och dokumentation för att tydliggöra hur mätning av relativ fuktighet (RF %) i golvavjämning ska utföras.

Det finns flera skäl att anlita Raksystems för fuktmätning i avjämningsmassor:

  • En korrekt genomförd fuktmätning som säkerställer en långsiktigt fuktsäker golvläggning.
  • Vi utför säkra och korrekta mätningar enligt branschstandard.
  • Du erhåller en rapport som säkerställer att du kan gå vidare i byggprocessen.

Branschstandard för fuktmätning i avjämningsmassor

En avgörande förutsättning för att golvläggning ska kunna utföras är att veta underlagets fuktinnehåll. Tidigare mättes endast relativ fuktighet i betongen, men numera belägger man ofta betongen med avjämningsmassa. Därför har man tagit fram en standard för att även bestämma den relativa fuktigheten i avjämningsmassan. Det är viktigt att särskilt utbildad fukttekniker utför mätningen, för att säkerställa att fuktmätningen utförts korrekt.  

Avjämningsmassor

Så utför Raksystems fuktmätningar i betong:

För att mäta fukt i avjämningsmassa tar man ut ett materialprov.Vi borrar ut en materialkärna av avjämningsmassans skikt. Materialkärnan krossas på plats och därefter placerar vi materialbitarna i tätt förslutet glasrör. I temperaturstabilt klimatrum monterar man sedan en fuktsensor i glasröret. När man uppnår fuktmässig jämvikt mellan materialbitar och fuktsensor i glasröret, läser man av aktuellt fuktinnehåll.

Rent praktiskt utför vi fuktmätningen i avjämningsmassa i samband med en RBK-mätning, då det är viktigt att hela konstruktionens fuktinnehåll måste bedömas för att säkerställa att konstruktionen är tillräckligt torr för att kunna lägga ytskikt.

Läs mer om fuktmätning i betong

Kontakta oss gärna för mer information