Lufttäthetsprovning
LUFTTÄTHETSPROVNING

Lufttäthetsprovning för högre kvalitet i byggnaden

Vi utför provning av lufttäthet i nybyggnader.

Raksystems lufttäthetsprovning

Byggnadens lufttäthet påverkar energiprestanda och miljöklassning

Att uppföra miljövänliga och energisnåla byggnader är mer aktuellt än någonsin. Energiprestandan och miljöklassningen hos byggnader påverkas av ett flertal olika delar, varibland byggnaders lufttäthet är en viktig faktor. Några av fördelarna med lufttäthetsprovning är:

  • Minskad risk för oväntade energiförluster.
  • Minskad risk för fuktskador.
  • Mindre risk för spridning av radon.
  • Minskad brandrisk.
  • Minskad risk för spridning av buller.
  • Mindre risk för spridning av lukt.

Vi utför provningar enligt branschstandard

Raksystems har mångårig erfarenhet av lufttäthetsprovning. Våra konsulter utför provningar enligt SS-EN ISO 9972:2015 (som ersatt den tidigare SS-EN 13829) och arbetar enligt branschstandarden ByggaL. Raksystems innehar även ett flertal Diplomerade Lufttäthetsprovare, vilket visar på hög kompetensnivå inom området.

Lufttäthetsprovning

Vi utför provning av lufttäthet i följande steg:

Våra konsulter läser in alla nödvändiga handlingar. Om en okulär förbesiktning krävs, utför vi en sådan. Vi förbereder arbete med areaberäkningar och upprättar provisorier. Vi tätar ventilation och avlopp. Därefter utförs sökning av luftläckage, till exempel med värmekamera. Sedan kommer själva lufttäthetsprovningen. Slutligen får kunden en rapport med mätresultat, bedömning, utlåtande och eventuella rekommendationer.

Vill du veta mer om lufttäthetsprovning av ventilation? Läs mer här.

Kontakta oss gärna för mer information