Radonutredning
RADONUTREDNING

Radonutredning hittar orsaken till förhöjda radonhalter

Vår radonutredning hittar orsakerna till förhöjda radonhalter i dina lokaler och byggnader.

Radonutredning Byggnad

Radonutredning – en metod för att sänka radonhalten inomhus

När man har utfört en radonmätning och konstaterat förhöjda radonhalter i inomhusmiljön kan vi genomföra en radonutredning. Syftet med en radonutredning är att hitta orsakerna till förhöjda halterna. Några av fördelarna med en radonutredning är:

  • Du får svar på orsaken till de förhöjda halterna av radon i dina lokaler.
  • Utredningen kan fungera som ett underlag för ledningsarbete och i kommunikation med tillsynsmyndigheter.
  • Utredningen kan också syfta till att fastställa radonhalten inomhus under arbetstid vilket kan vara värdefullt för arbetsgivare att veta. 

Vi hittar orsaken till förhöjda radonhalter

Förhöjda radonhalter i en byggnad kan bero på många olika faktorer. Det kan bland annat handla om inläckage av markradon vid otätheter mot marken eller radonavgång från blå lättbetong. Våra direktvisande mätinstrument ger snabba besked om vilka radonhalter som läcker in. Vi får även fram vilka gammastrålningsnivåer som avgår från byggnadsmaterialen. Våra konsulter undersöker även ventilation och tryckförhållanden, eftersom de bidrar till radonkoncentrationen i inomhusluften.

Office space

Så här utför vi en radonutredning

En radonutredning utförs alltid på plats i byggnaden ifråga. Vi utför mätningarna med hjälp av ett antal avancerade mätinstrument. I utredningen beaktar vi alla tidigare mätningar och förhållanden för att få en komplett bild av radonhalten och problematiken i byggnaden. När vi utfört vår utredning lämnar vi en skriftlig rapport till kund. Rapporten innehåller utförlig beskrivning av utredningen. Till rapporten bifogar vi bilder och ritningar från byggnaderna i fråga. Rapporten innefattar ett detaljerat åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen ger tydliga anvisningar för vilka förändringar fastighetsägaren bör utföra för att minska radonhalten i byggnaden.

Källare

Våra konsulter hjälper dig med åtgärder och uppföljning

Raksystems kan även fungera som projektledare för de föreslagna radonåtgärderna. Vi utför även uppföljande kontrollmätningar efter utförda åtgärder. Det gör vi med såväl spårfilmdosor som radonlogger. Behöver du hjälp med radonmätningar och radonutredningar i din byggnad? Ta kontakt så berättar vi mer om hur vi jobbar!

Radonmätningar

Kontakta oss gärna för mer information