Termografering
TERMOGRAFERING

Vi utför termografering enligt SS-EN 13187

Termografering upptäcker läckage, fukt och otätheter.

Raksystems Termografering

Flera användningsområden

Raksystems genomför termografering i alla dess former och uppdrag. Vi utför främst byggtermografering och ofta i kombination med lufttäthetsprovning. Med hjälp av termografering upptäcker vi:

  • Luftläckage och andra otätheter.
  • Värmeläckage och köldbryggor.
  • Fukt och fuktskador.

Fördelar med termografering

Termografering görs i huvudsak enligt standard SS-EN 13187 och resulterar i att termogram upprättas vilka därefter analyseras.  Raksystems innehar Certifierade termograförer för både Nivå 1 och 2. Vi har även mångårig erfarenhet av byggtermografering. Det finns flera fördelar med tjänsten. Bland annat är processen beröringsfri och därmed säker. Termograferingen ser det ögat inte ser.

Raksystems Termografering

Så här utför vi en termografering:

Vi inleder med att läsa in alla nödvändiga handlingar. Därefter utförs själva termograferingen som lyfter fram eventuella läckage, fukt och fuktskador. Våra certifierade termograförer utför en analys av termogram. Därefter sammanställs en omfattande rapport för kunden. Rapporten innehåller bedömning, utlåtande och eventuella åtgärdsförslag.

Kontakta oss gärna för mer information