Kvinno på kontor radonmätning arbetsplats
Skapa en radonfri arbetsplats

Radonmätning för arbetsgivare och företag

En radonmätning på arbetsplatsen är första steget mot en radonfri arbetsdag.

Radonmätning på arbetsplatsen

En hållbar arbetsplats ger välmående medarbetare.
Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalten på arbetsplatsen samt att vidta åtgärder vid förhöjda radonhalter.

Osynlig och luktfri gas

Radonmätning första steget

Radon är en osynlig och luktfri gas som vi i värsta fall andas in på våra arbetsplatser. Eftersom för höga radonhalter ökar risken för lungcancer bör radonhalten undersökas regelbundet och åtgärdas vid behov. Hos Strålsäkerhetsmyndigheten kan du läsa om vilka referensnivåer och gränsvärden som gäller för radon.

Vi på Raksystems har lång erfarenhet av att arbeta med radon. Våra tjänster inom radon är bland annat mätningar, utredningar, åtgärdsförslag och sakkunnigstöd. Vi hjälper er gärna att utföra en radonmätning i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

 

Nu är det dags att mäta radon på arbetsplatsen.
En film skapad av Strålskyddsmyndigheten.

Malin
Radonmätning på arbetsplatsen

Kontakta oss

Välkommen att kontakta Malin Christersson, certifierad radonsakkunnig och ansvarig för vårt affärsområde för radontjänster.