Vasa Real

Miljöbyggnadssamordning – Vasa Real

Miljöbyggnadssamordning och miljösamordning vid ny- och tillbyggnad av Vasa reals skola och förskola

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm) uppför inom skolan Vasa Real en nybyggnad med lokaler för skola och förskola, samtidigt som den befintliga skolbyggnaden, byggd 1926 och utbyggd på 1960-talet, får en tillbyggnad.

Illustration av Stadion Arkitekter

Den nya tillbyggnaden sammanlänkar den befintliga skolan till den nya byggnaden och tillsammans tillskapas ca 7 853 kvadratmeter mer på skolan. Vid projektslut planeras lokalerna fyllas med en förskola med nio avdelningar som integreras med skolas verksamhet för årskurs F-9.  

Ett projekt med omfattande miljömål och krav

I detta projektet har vi anlitats som miljösamordnare för att följa upp SISAB:s omfattande miljömål och krav under både projekterings- och produktionsskedet. I uppdraget ingår även att samordna och administrera miljöbyggnadscertifieringen.

Nybyggnationen som går under namnet hus B är preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad 2.2 och inväntar verifiering ett par år efter det att den nya lokalerna tagits i drift.

Stor omsorg har lagts på att behålla de gamla träd som skänker skolan och skolgården karaktär.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp