skriver dolda felförsärking

3 fördelar med en dolda felförsäkring   

Fördelar med en dolda felförsäkring för dig som köpare

När man är inne i hus-svängen och ska köpa hus så är dolt fel och dolda felförsäkring något som du garanterat kommer att höra talas om. En dolda felförsäkring är något som enbart säljaren av fastigheten kan teckna. Den kan dock vara till en fördel även för dig som köper huset.  

Jag vände mig till Joachim Jansson Key Acconut Manager på Raksystems samt till Malin Borg Försäkringsförmedlare på Nordic Försäkring & Riskhantering för att få hjälp med svar och information till dig. 

Malin Borg och Joachimjansson, dolda fel

Fördelar

1

 • Varken säljare eller mäklare kan vid köptillfället garantera att säljaren kommer att ha pengar i framtiden att kunna ersätta ett bedömt dolt fel. Köparen kan ju komma att göra en eller flera reklamationer under de kommande 10 åren efter tillträdesdagen. Fördelen med försäkringsskydd är att säljare varit proaktiva och tecknat en dolda felförsäkring just för att köpare med substans i sin kravställning skall vara garanterade detta. Givetvis inom ramen för vad försäkringsvillkoren gäller för. En ersättning, eller s.k. nedsättning av köpeskillingen kan då alltså komma köpare till godo även om säljaren inte har egna ekonomiska möjligheter att ersätta köparen.  

2

 • Genom säljarens försäkringsskydd kan köpare utan någon kostnad för utredningen, eller att betala någon självrisk, få utrett ett eller fler misstänkta dolda fel. Samt få ett välgrundat beslutsunderlag från försäkringsbolaget om huruvida felet uppfyller kriterier för abstrakt fel, s.k. dolt fel enligt jordabalken. Det vill säga om det är ett fel som säljaren skall ansvara för gentemot köparen. 

  OBS! Det kan se lite olika ut i försäkringsvillkoren i de försäkringar som finns på marknaden. Se till att ta reda på vad som gäller för just den försäkring som din säljare tecknat. 

  En köpare till en oförsäkrad säljare behöver i nästan alla fall anlita juridisk hjälp för att kunna reglera kravet. Det är nämligen alldeles för komplicerat för två privatpersoner att hantera själva. Köparen vill ha ersättning för felet och säljaren som gått vidare i ny bostad vill såklart slippa ersätta felet. Båda får anlita jurister med ovissa kostnader som följd. 

3

 • Kontrollera om det finns en nedre gräns för att försäkringen skall kunna reglera/utbetala. I de mest gynnsamma försäkringarna finns ingen nedre gräns alls. Innebörden av det är att alla eventuella upptäckta dolda fel kan utredas (inom villkor). Vid konstaterade s.k. dolda fel kan köpare i flera fall kompenseras. 

  OBS! Även här ser det olika ut i villkoren i alla försäkringar. Se till att ta reda på vad som gäller för just den försäkring som din säljare tecknat. 

  Oförsäkrade säljare kan däremot i rätten bedömas ansvarsfria upp till höga nivåer vilket gör husköpet mer ekonomiskt riskfyllt för köparen. Man tittar då i princip bara på om skadan är tillräckligt stor i förhållande till en ofta hög köpeskilling och det gör att endast betydande kostnader och/eller fel anses innebära ett ansvar för säljaren. Det går dock inte att urskönja en tydlig gräns för när prisavdrag beviljas respektive inte beviljas.  

Nu hoppas jag att du som skall köpa ett hus eller köpt ett förstår och ser fördelen med att din säljare tecknat en dolda fel försäkring. 

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp