Hand som håller en glödlampa
Independia är nu en del av Raksystems Group

Boka en energideklaration

Våra certifierade energiexperter är verksamma över hela Sverige och utför energideklaration för så väl BRF som för villa och kommersiella byggnader.

Boka en Energideklaration idag!

Fast pris & Snabb service!

Deklarationen infördes i Sverige 2009 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Boverket
Raksystems villa

Villa & småhus

Från och med 1 januari 2009 åligger det alla husägare att energideklarera sitt hus inför försäljning. Finns ingen energideklaration den dagen köparen skriver kontrakt har köparen rätt att själv låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Lagen berör samtliga hus som skall säljas med undantag för byggnader under 50 m² samt fritidshus som ej nyttjas som permanentboende. Det går inte att förhandla bort en energideklaration.

  • Energideklaration behövs enligt lag vid försäljning av en villa
  • Energideklarationen har en livslängd på 10 år
  • Få ett fast pris för en energideklartion hos oss

BRF & kommersiella byggnader

Från och med 2009 skall samtliga flerbostadshus och lokaler ha en aktuell energideklaration. Vid försäljning eller uthyrning av en lägenhet ska byggnadens energideklaration kunna visas upp. Detta ansvar ligger på fastighetsägaren. En energideklaration är giltig i 10 år och när den perioden har löpt ut måste man upprätta en ny.

  • Energideklaration behövs enligt lag för BRF: er och kommersiella fastigheter
  • Energideklarationen har en livslängd på 10 år
Energikartläggning
Grönt hus

Grönt bolån

Vi kan hjälpa dig att undersöka om din bostad fyller kriterierna för att få ansöka om Grönt bolån hos din bank.

Om kriterierna uppfylls hjälper vi till att upprätta en enrgideklaration som du sedan ger som underlag till banken.

Här kan du läsa mer om Grönt bolån

Boka Energideklaration hos Raksystems

  • Övrig information kring exempelvis redan utförda energiförbättringar så som solenergi, bergvärme etc.

Övriga tjänster

Genom vår  energiutredning kan vi se lösningar på hur du
minskar din uppvärmningskostnad.

För att få bygglov för ditt småhus behövs en
enegibalansberäkning som visar husets energibehov
utifrån dess konstruktion.

Vi utför en termografering med värmekamera för att hitta
var det största kallraset sker.

Energi

Kontakta oss gärna för mer information