Raksystems vitvaror i kök
Vitvaruförsäkring

Få en vitvaruförsäkring på köpet när du bokar en besiktning!

Vår unika Vitvaruförsäkring till ett värde av 1 900 kr medföljer helt utan kostnad vid varje husbesiktning för säljare och köpare.

Kvinna i kök vid dator

Vitvaruförsäkring för säljare

Försäkringsomfattning
Denna försäkring syftar till att ge sig som säljare trygghet vid försäljning av din bostad. Försäkringen gäller från utförd besiktning och fram till tillträdet. Den täcker plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror. Vilka finns angivna i villkoret. Här följer kortfattad information om försäkringen, för fullständig information hänvisar vi dig/er till försäkringsvillkoren.
Försäkringen täcker undersöknings- och reparationskostnader vid plötslig och oförutsedd skada på vitvaror. Ersättning lämnas för skadad maskinell utrustning som inte är äldre än 12 år utan åldersavdrag, för tvättmaskin gäller dock max 10 år.

Försäkringsperiod

 • Försäkringen träder i kraft dagen för utförd besiktning och gäller sedan fram till tillträdesdagen enligt köpekontrakt, dock max i 12 månader.

Försäkringsbelopp

 • Det totala försäkringsbeloppet är 40 000 kr under hela försäkringsperioden.
 • Självrisk550 kr per skada.

Exempel på undantag i försäkringen

 • Kostnader för normalt underhåll, justering/inställning, rengöring eller kontroll.
 • Reparationskostnader som ingår/ersätts av tillverkningsgaranti.
 • Skada som uppkommer till följd av problem med tillförsel av elektricitet, gas, vatten eller olja. För övriga undantag kontakta Raksystems Independia för att se försäkringsvillkoren.
Blått kök

Vitvaruförsäkring för köpare

Försäkringsomfattning
Denna försäkring syftar till att ge dig som köpare trygghet vid köp av bostad. Försäkringen gäller för köpare från besiktningsdagen dock tidigast från tillträdet och ett år därefter. Försäkringen täcker plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror. Vilka finns angivna i villkoret. Här följer kortfattad information om försäkringen, för fullständig information hänvisar vi er till försäkringsvillkoren.
Försäkringen täcker undersöknings- och reparationskostnader vid plötslig och oförutsedd skada på vitvaror. Ersättning lämnas för skadad maskinell utrustning som inte är äldre än 12 år utan åldersavdrag, för tvättmaskin gäller dock max 10 år.

Försäkringsperiod

 • Försäkringen träder i kraft på dagen för utförd besiktning, dock tidigast på tillträdesdagen enligt köpekontrakt och gäller sedan i 12 månader.

Försäkringsbelopp

 • Det totala försäkringsbeloppet är 40 000 kr under hela försäkringsperioden.
 • Självrisk 550 kr per skada.

Exempel på undantag i försäkringen

 • Kostnader för normalt underhåll, justering/inställning, rengöring eller kontroll.
 • Reparationskostnader som ingår/ersätts av tillverkningsgaranti.
 • Skada som uppkommer till följd av problem med tillförsel av elektricitet, gas, vatten eller olja. För övriga undantag kontakta Raksystems Independia för att se försäkringsvillkoren.

Kontakta oss gärna för mer information