raksystems_clouds

Raksystems förvärvar Projektledarhuset

Raksystems Group förvärvar Projektledarhuset i Stockholm AB

Raksystems Group utökar sin verksamhet och fortsätter den redan påbörjade tillväxtresan i Sverige genom att förvärva hela aktiestocken i fastighetskonsultbolaget Projektledarhuset i Stockholm AB som verkar i Stockholmsregionen. Överlåtelseavtalet undertecknades 11:e juni och dagen för företagsköpets verkställande är i juli 2020. I och med förvärvet kan Raksystems Group nu också erbjuda kunderna i Sverige samma heltäckande tjänsteportfölj under en fastighets hela livscykel som man idag gör i Finland.

Projektledarhuset grundades 2005 och har stor erfarenhet av projektledning av olika byggprojekt. Bolagets omsättning kommer att uppgå till ungefär 120 miljoner kronor för räkenskapsperioden som avslutas i juni 2020. Bolaget sysselsätter 65 fastanställda och dessutom ett tiotal underkonsulter.

Projektledartjänster för bygg- och fastighetsbranschen

Projektledarhuset erbjuder sina kunder projektledartjänster för bygg- och renoveringsprojekt, tillståndsbedömningar, stads- och miljöplanering samt miljöcertifiering. Bland företagets tjänsteutbud finns bland annat miljöcertifieringssystemet LEED som är allmänt utbrett internationellt och Europas populäraste miljöcertifikat BREEAM samt miljöplanering. Företaget är med i kundernas renoverings-, ombyggnads- och nyproduktionsprojekt från början till slut. Projektledarhuset har en bred kundkrets inom bygg- och fastighetsbranschen omfattande offentliga och privata kunder samt bostadsrättsföreningar. Bolagets kunder är bl.a. Locum, Stockholm stad och Vasakronan samt flertalet bostadsrättsföreningar.

”Det starka kunnandet hos Projektledarhusets experter och bolagets goda rykte övertygade oss. Bolaget passar utmärkt in i Raksystems Group och tjänsterna som deras experter erbjuder kompletterar förträffligt de redan befintliga tjänsterna som vårt svenska dotterbolag Dry-IT erbjuder. Nu kan vi hjälpa våra kunder på ett mer omfattande vis under fastighetens hela livscykel, även i Sverige. Vårt mål är att fortsätta stärka vår position på den svenska marknaden genom att erbjuda och leverera högkvalitativa tjänster med hållbarhetsperspektiv till en bredare och större målgrupp än vi redan gör idag”, säger Raksystems Groups verkställande direktör och grundare Marko Malmivaara.

I och med förvärvet i juni utökar Raksystems Group sin verksamhet i Sverige. Det svenska företaget Dry-IT förvärvades i maj 2019 och sedan dess omfattar Raksystems Groups tjänster i Sverige konsulttjänster till bygg- och fastighetsbranschen med kunder i faserna; tidig projektering, produktions- och/eller förvaltningsfasen med fokus på fukt, energi och miljöområdena. Dry-IT är ett välkänt varumärke med sina 21 år i branschen och med över 60 avtalskunder som har projekt över hela landet.

”På vår gemensamma resa med både Raksystems svenska dotterbolag Dry-IT och hela Raksystems Group ser jag utmärkta synergifördelar och en möjlighet att utöka vårt tjänsteutbud till våra befintliga kunder. Jag ser med intresse fram emot våra möjligheter att expandera även på nya geografiska marknader i Sverige och mot stödet som Raksystems Group kan ge oss för att utveckla vår verksamhet”, säger Projektledarhuset i Stockholm AB:s verkställande direktör Örjan Kjellström.

Raksystems Groups omsättning pro forma stiger efter förvärvet till över 50 miljoner euro och antalet medarbetare ökar till 440. Företagsköpet stärker Raksystems Groups ställning som Nordens ledande expertis för fastigheters välbefinnande.

Ytterligare information:

Marko Malmivaara, Group CEO, Raksystems Group, tfn +358 40 0464 934, marko.malmivaara@raksystems.fi

Örjan Kjellström, verkställande direktör, Projektledarhuset i Stockholm AB, +46 8 588 919 10, orjan.kjellstrom@projektledarhuset.se

Raksystems – bäst i Norden, varje dag!

Raksystems Groups uppgift är att hjälpa fastighetsägare att hålla fastigheterna i gott skick. Det främjar välmående bland såväl fastighetsanvändarna som invånarna och ägarna. Det är också en miljögärning då vi aktivt arbetar för hållbara val och värderingar. Våra tjänster bidrar till att minska fastigheternas miljöpåverkan och vi uppmuntrar våra kunder att välja hållbart.

Vi sysselsätter cirka 440 medarbetare i Finland och Sverige. Vårt företag grundades 1989. Mer information finns på raksystems.com.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp