Raksystems Group växer och förstärker sitt konsultteam inom fuktsäkert byggande genom uppköp av svenska Monomeet AB

Raksystems Group växer och förstärker sitt konsultteam inom fuktsäkert byggande genom uppköp av svenska Monomeet AB

Raksystems Group, som erbjuder experttjänster för välmående fastigheter och miljö, utökar och förstärker sitt konsultteam inom fuktsäkerhetstjänster genom att köpa Monomeet AB:s hela aktiestock. Företagsköpet verkställdes i juli 2021.

Monomeet grundades år 2000 och är specialiserat på fuktsakkunnigtjänster inom ny- och ombyggnad, lufttäthetsprovningar samt mätning av relativ fuktighet i betong. Företagets kundmedarbetande specialister hjälper såväl byggföretag som fastighetsägare genom att årligen delta i ca 350–400 projekt. Monomeet verkar på västkusten i Göteborgstrakten samt i södra Sverige, Malmö med omnejd.

”Monomeets experttjänster passar in i Raksystems Dry IT:s tjänsteportfölj perfekt genom att förstärka båda företagens tjänsteerbjudande och kompetens. Vi vill stärka vår position ännu mer som serviceleverantör för svenska byggföretag och fastighetsägare samt fortsätta utvidga vår geografiska närvaro i Sverige. Nu får vi en fin tillökning till våra Green Building Services”, säger Raksystems Dry-IT:s VD Jan Havik.

”Sammangåendet med ett annat känt specialistföretag inom fuktsäkerhetsarbete i nyproduktion och fastighetsprojekt gör oss tillsammans ännu starkare. Framöver kommer våra kunder få ett bredare tjänsteutbud att tillgå och det kommer erbjudas över större geografiska områden”, berättar Peter H Stars, VD på Monomeet.

Mer information:

Jan Havik on osa Raksystemsin operatiivista ohjausryhmää.

Jan Havik
VD, Raksystems Dry-IT AB
+46 70 869 7023
jan.havik@raksystems.fi

Raksystems Monomeetin toimitusjohtaja Peter Stars

Peter Stars
VD, Monomeet AB
+46 766 450 890
peter.stars@monomeet.se

Raksystems – Bäst i Norden – varje dag!

Raksystems Groups syfte är att hjälpa fastighetsägare, och andra aktörer i bygg- och fastighetsbranschen, att hålla byggnader i gott och välmående skick för att på så vis främja brukarnas, ägarnas och miljöns välbefinnande. Vi arbetar aktivt med hållbarhet i alla våra tjänster för att minska miljöpåverkan från byggnader och vi uppmuntrar våra kunder till att göra bättre val.

Raksystems grundades 1989 och vi är idag mer än 560 medarbetare i Finland och Sverige. För mer information, vänligen besök www.raksystems.com.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp