Projektledning
qb3 en del av Raksystems

qb3 byter namn till Raksystems qb3 projekt AB

Vi hjälper dig genom hela projektet.

Nytt namn samma innehåll

I juli 2021 förvärvade Raksystems, qb3 projekt AB som ett led i sin nordiska expansion av koncernen. Raksystems Group består idag av ca 300 medarbetare i Finland och närmare 200 medarbetare i Sverige.
Som ett steg i integrationen av qb3 projekt in i Raksystems Group ändrar vi nu vårt företagsnamn till Raksystems qb3 projekt AB. Vårt organisationsnummer kommer att kvarstå oförändrat och vi fortsätter att vara samma juridiska person och tidigare ingångna avtal och överenskommelser fortsätter att gälla oförändrat.

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller önskar hjälp med ett projekt


Här nedan kan du läsa om och ta del av Raksystems Sveriges tjänster och referensprojekt

Vi leder – bättre projekt idag, imorgon, i framtiden – för ett hållbart och levandande samhälle

Kontakt
Kommersiella projekt

Vi hjälper fastighetsägare utveckla sina fastigheter

Jobbar du på ett fastighetsbolag eller med en fastighetsfond och behöver hjälp med projektledning, projekteringsledning, installationsledning, miljöledning eller byggledning?

Vi har hjälpt många fastighetsägare att utveckla sina fastigheter.

 

Referensprojekt

Byggledning
Offentliga projekt

Vi projektleder offentliga projekt

Vi är gärna med och hjälper till att utveckla ytor och lokaler för våra samhällsfunktioner. Vi projektleder offentliga projekt, stora komplicerade sjukhus till mindre samlingslokaler.

Vi är vana att växla mellan allmänna offentliga miljöer och företagsspecifika ytor i projekten, samt sätter oss gärna in i verksamheter som behöver speciella förutsättningar.

Våra uppdrag genomförs alltid i nära samarbete med beställaren och vi är vana att arbeta i olika typer av verksamhets- och ledningssystem.

 

Referensprojekt

Kontakta oss gärna för mer information