Raksystems

Föreläsning i energioptimering och energiberäkningar

Edwin Måradson, affärsområdeschef energi, föreläser i ämnena energioptimering och energiberäkningar i veckan!

Den här veckan är det full fart för Edwin Måradson, affärsområdeschef energi, som är ute i olika forum och pratar om energifrågor.

Nu på onsdag deltar Edwin i BIM Alliance och talar inför deras arbetsgrupp energioptimering:

https://www.bimalliance.se/naetverk-och-moeten/intressentgrupper/material-miljoe-och-energi/, en presentation om hur BIM kan bidra till energi-och miljöeffektiva hus.

Sedan på torsdag kan man lyssna till Edwin när han håller en utbildning som vänder sig till fastighetsägare, fastighetsutvecklare, byggherrar, energikonsulter, entreprenörer, projekt- och projekteringsledare i ämnet ”Energiberäkningar och BBR – olika systemlösningar och deras påverkan på ekonomi och miljö.

https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/digital-kurs-energiberakning-och-bbr

Välkommen att ta del av innehållet för de olika föreläsningarna i bifogad länkar.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp