Miljöcertifieringar - hållbarhetstjänster

BuildingResilience

Så här jobbar Raksystems med Building Resilience.

Byggnader står för 38% av dom globala energi-relaterade co2-utsläppen och 50% av utvunna material. 4 miljarder människor riskerar att bli utsatta av klimatrisker och 91% av världens befolkning bor i områden med luftföroreningar.

Våra kollegor inom Green Building Services Noora Virta och Jennifer Pitkänen-Lundsten berättar om hur vi på Raksystems arbetar för att anamma en helhetssyn på hållbarhet.

För att minska de miljömässiga, sociala och ekonomiska klyftorna och skydda vår planet, människor och ekonomier måste vi anamma en helhetssyn på hållbarhet. Vi måste arbeta för systemförändringar som ger hållbara lösningar på klimatförändringar, förbättrar människors hälsa och rättvisa och driver en cirkulär, regenererande ekonomi.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp