BREEAM AP för XXL Sports på Emporia

Tillbyggnaden av XXL Sports i Emporia köpcentrum certifieras med BREEAM

Raksystems är stolt att presentera sitt arbete i projektet av tillbyggnaden för butikskedjan XXL Sports på Emporia köpcentrum, som nu certifierats med Breeam SE 2017, Very good. Tillbyggnaden för XXL Sports är byggt av totalentreprenören We Construction som har varit Raksystems uppdragsgivare i projektet och som utförts åt fastighetsägaren Steen & Ström Sverige AB.

Projektet i sig består av en tillbyggnad på Emporia köpcenter i Hyllie, Malmö i form av en hallbyggnad som producerats på taket på den befintliga byggnaden med en total yta om cirka 2500 m2. Byggnationen stod klar 2020 då XXL Sports flyttade in.

Emporia är sedan tidigare Breeam-certifierad så därför var det naturligt att även certifiera denna tillbyggnad med samma certifieringssystem, Breeam. Tillbyggnaden är planerad, byggd och förberedd för två flerbostadshus som kommer placeras jämte och ovanpå XXL Sports.

Miljöledning i kombination med radon-, fukt- och energitjänster

Raksystems har medverkat i projektet genom att leverera miljötjänster i form av miljöledning, i rollen som Breeam-AP, radonmätningar, fuktsakkunnigtjänster samt energiberäkningar och LCA.

Det har varit ett kul projekt att arbeta i och mycket tack vare det goda samarbetet med We Construction. Det finns alltid utmaningar i den här typen av miljöcertifieringsprojekt och alla parter har nog dragit lärdomar om vad en BREEAM-certifiering innebär, men jag tycker med facit på hand att det gått bra och vi lyckades certifiera byggnaden och uppnå målet med Breeam SE, Very good, säger Miljöledare Cristian Nae, Raksystems.

”Jag tycker samarbetet med Raksystems och Cristian har fungerat bra i detta projekt så jag är absolut nöjd”

John Ingelf projektchef We Construction

Läs mer om våra tjänster:

BREEAM-certifiering, Radonmätning, Diplomerad fuktsakkunnig, Energiberäkningar

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp