Scandinavian XPO – unikt BREEAM-projekt

Raksystems som fuktsakkunnig i BREEAM projektet Scandinavian XPO

Under våren 2021 färdigställdes det nya spännande området efter E4 vid Arlandaavfarten, Scandinavian XPO i Arlandastad. Scandinavian XPO är Sveriges nyaste mötesplats och ligger enbart 5 minuter från Arlanda flygplats.

Kort om projektet

  • Kund: Scandinavian XPO
  • Plats: Arlandastad
  • Arbetet inleddes: 2019
  • Arbetet slutfördes: våren 2021
  • Kundansvarig konsult Raksystems: Martin Modin

En unik mötesplats med hög hållbarhetsstandard

Scandinavian XPO är unik i sitt slag då det är första fastigheten att omfattas av flera byggnader där byggnaderna och verksamheterna certifieras i tre delar enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM. Mötes och evenemangsarenan skall certifieras enligt BREEAM-SE Bespoke nivå Excellent, det befintliga hotellet enligt BREEAM INT R&FO nivå very good och det nya hotellet certifieras enligt BREEAM-SE NC i nivå Excellent.

Scandinavian XPO är en internationell mötes- och evenemangsarena innehållandes flera etapper. Etapp 1 på över 40 000 kvadratmeter öppnades januari 2021. Scandinavian XPO byggs av flera olika entreprenörer och vi på Raksystems har haft förmånen att samarbeta med fler entreprenörer genom olika tjänster. Främst med den grupp projektledare som upphandlat bland annat hållbarhetstjänsterna. Etapp 1 av Scandinavian XPO erbjuder en plats för mässor, event, konferenser, möten, hotell, restauranger och är omsorgsfullt planerad för både besökare, utställare och arrangörer.

Scandinavian XPO
Ett komplex med allt från eventhallar och hotell till skjutbana och läkarmottagning

En eventhall för alla typer av evenemang

Byggnaderna består av grundbyggnaden, som tidigare var Eurostop och ett kännetecken längs E4 norrut, som nu byggts ut och kompletterats med tillbyggnader. Fastigheten består bland annat av hotell, restauranger, caféer, tre mässhallar, konferenslokaler samt olika faciliteter som träningsanläggning, skjutbana och läkarmottagning.  Mötesarenan kommer kunna ta emot upp till 8500 besökare samtidigt när den står klar. De stora mässhallarna kan även delas av till mindre ytor för att hantera events och möten av alla slag och storlekar. Under rådande omständigheter som 2020 inneburit i samband med Covid-19 så är det stor efterfrågan på den nya digitala studion på 2400 kvm. I en av hallarna kan man även hitta en tillfällig pop-up padel på 10 banor.  

I ett komplext projekt med både ny- och ombyggnation har Raksystem visat stor kompetens i framtagande av bevisning för Breeam Excellent. Ett arbete där diskussion, utvärdering och utförande skapat förutsättning för att nå den höga ambitionen för miljöklassificering i projektet.” – Henric Jakobsson, Extern projektledare Scandinavian XPO

Från fuktsakkunnig i projekteringsskedet till termografering och fuktmätningar

Raksystems kom in tidigt i projekteringsskedet, 2019, då vi deltog med fuktsakkunnigkompetens och då vår uppgift var att granska ritningar och konstruktionsförslag samt att vi utförde uttorkningsberäkningar för betongen. Sedan när projektet övergick till produktionsfasen har Raksystems fortsatt sitt åtagande och levererat tjänster som: fuktsakkunnigtjänster för produktion, lufttäthetsprovningar, termograferingradonmätningar, luftanalyser och RBK fuktmätningar i betong.

Ett spännande projekt som omfattat flera av Raksystems tjänsteområden

Projektet har löpt på mycket bra och har granskats noga redan från start då det är en befintlig byggnad som omfattats av både om- och tillbyggnad, vilket i sig alltid innebär en liten utmaning.

Det har varit roliga projekt att få följa och vara med och bidra i då det har omfattat fler olika utmaningar och tjänsteområden. Projektledarna och entreprenörerna i projektet har alltid haft en positiv inställning och ett varmt välkomnande. De största utmaningarna i dessa projekt har varit att de innefattat både om-, tillbyggnader av så många olika verksamheter” – Martin Modin, Raksystems

Martin Modin
Martin Modin
Gruppledare Lufttäthet och Termografering

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp