Fuktskaderelaterade kostnader i nyproduktion

Man blir alltid lika överrumplad när fuktskaderelaterade kostnader i nyproduktion slår till

Lina Linderson fuktkonsult på Dry-IT, sommarreflekterar:

Så här i sommartider finns det extra tid för tanke och reflektion. Där funderar jag bland annat över mängden fuktrelaterade skadefall vi möter i vår vardag i relativt nya fastigheter där vissa inte ens är färdigbyggda. Varför är det så kan man ju undra. Som exempel när en av mina kollegor var ute i ett projekt där man nu blir tvungen att riva och bygga om ett helt tak pga. brist i, enligt min uppfattning, kommunikation, förståelse och till viss del kunskap. Det är märkligt att vi efter så lång tid i bygg- och fastighetsbranschen inte inser och reagerar på hur vi skulle kunna bygga mer hållbart och resurseffektivt, tycker jag. Varför agerar vi fortfarande på samma gamla invanda sätt?

Merparten av skadorna i nyproduktion är fuktrelaterade skador

Enligt Boverkets rapport, Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn 2018:36, kan man tydligt läsa att merparten av de skador man sett och som framgår i rapporten, har sin grund i brister i utförande och kompetens samt att merparten av skadorna är fuktrelaterade skador. Detta har i sin tur en stor negativ hälso- och samhällsaspekt att beakta. Att det heller inte pekar mot någon förbättring i Boverkets rapport efter alla dessa år och det jag som fuktkonsult fortfarande upplever i min vardag får mig att undra varför det inte blir någon bättring?

Jag kan tro och gissa att när man som byggare eller byggherre anlitar en fuktsakkunnig i sitt projekt så kanske man inte riktigt vet vad den rollen egentligen innebär och vad personen exakt skall bidra med. Man kanske har en bild framför sig att det ska tas fram en del olika fuktsäkerhetsdokument, eller snarare rena ”pappersprodukter”, för att sedan låta produktionen utföras ”som man alltid har gjort”, och i  slutet av produktionen genomföra en del mätningar och kontroller. Helst vill många kunder att det skall kosta så lite som möjligt också. Men om man börjar ställa kostnaderna, som Boverket kommit fram till i sin rapport, för eventuellt eftermarknadsarbete och skador mot vad en fuktsakkunnigs medverkan och insats i projektet kostar blir det sistnämnda en spottstyver av projektets totala budget.

Förebyggande fuktsäkerhetsarbete minimerar onödiga skadekostnader

Med min erfarenhet från byggbranschen vill jag dela med mig av några konkreta tips hur man bör tänka och arbeta med fuktsäkerhet för absolut bästa resultat och på så vis slippa onödiga skadekostnader och eftermarknadsarbete:

– Anlita en fuktsakkunnig redan i projekteringen som tillsammans med övriga discipliner jobbar proaktivt med att granska aktuellt projekt och dess unika utmaningar för att ta fram fuktsäkra lösningar, arbetsberedningar och kontrollprogram för produktionsfasen.

– Låt fuktsakkunnige vara med under produktionen (gärna samma person som var fuktsakkunnig i projekteringen), där fuktsakkunnig och projektledningen tillsammans genomför fuktronder, kontroller av specifika byggnadsdelar innan färdigställande samt går igenom resultat från utförda fuktmätningar.

– Ta med fuktsäkerhet som en egen punkt i agenda/protokoll i produktionsmöten.

– Informera kontinuerligt i produktionsfasen samtliga involverade aktörer om vikten av fuktsäkerhetsarbetet, och följ upp.

– Håll ett avslutningsmöte där ni summerar vad som gick bra respektive mindre bra och med feed-back till varandra hur samarbetet har gått. Först då utvecklar vi oss i rätt riktning.

Proaktivitet och nya handlingssätt ger mer hållbara byggnader

Det här arbetssättet är inte överdrivet på något sätt utan jag tror bara att det är marknadens ovana att arbeta strukturerat med frågan som gör att man inte investerar i hjälpen. Det är nästan så att jag undrar om det är snålheten som bedrar visheten? Oavsett vad är jag övertygad om att det går att ändra vårt synsätt och handlingssätt på hur vi tillsammans skall bygga hållbara byggnader där fuktfrågorna hanteras i tidigt skede och följs upp fram till projektets färdigställande. Gör vi på rätt sätt så kommer alla att tjäna på det.

Håller du med?

Fortsatt GLAD SOMMAR!

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp