Rösjöskolan

Ombyggnation av Rösjöskolan i Täby kommun

Raksystems bistår med Byggdoktor och Diplomerad Fuktsakkunnig vid ombyggnationen av Rösjökolan

Raksystems är med och hjälper till i ombyggnationen av Rösjöskolan i Täby kommun. Rösjöskolan är en kommunal grundskola som tar emot ca 500 elever från förskoleklass till årkurs 6. Målet för Täby kommun är att projektera samt bygga bra och välfungerande lokaler för de verksamheter som ska vistas där. Byggnaderna ska vara hållbara över lång tid och enkla att förvalta. Kommunen arbetar efter sin översiktsplan som utgör kommunens hållbarhetsprogram.

Linus Torstensson, Byggdoktor och Diplomerad Fuktsakkunnig, är uppdragsansvarig för Raksystems involvering i projektet. I projektet planeras bland annat att byta ut gamla tryckimpregnerade syllar i ytterväggarna, byta fönster, montera in nya radiatorer och dra fram ny kanalisation för ventilationen.

Fukttekniska och energieffektiviserande lösningar

”Det är ett spännande, roligt och omfattande uppdrag som vi på Raksystems har fått förtroende att utföra. Skolan är byggd på 1970 talet och är i behov av nya fukttekniska- och energieffektiviserande lösningar. En av de svåraste utmaningar i projektet kommer bli att byta ut de gamla tryckimpregnerade syllarna. För att få till en ny fuktsäker lösning för sockeln till ytterväggarna har jag ritat upp ett åtgärdsförslag i 3D och tillsammans med snickare och murare har vi utfört ett provmontage av lösningen på en liten del av skolan.” – Linus.

Linus

I provmontaget har två skift tegel demonterats och en ny sockel byggts upp. Teglet är ett gammalt tegel från Haga tegelbruk som inte längre tillverkas, demontering av tegel kommer därför att ske varsamt och återmonteras genom hela projektet.

Raksystems hjälper till med både fukt, energi och miljöfrågor i projektet

Genom att byta ut fönster, anpassa värmesystemet och säkerställa lufttätheten kommer energiförbrukningen minska markant. För att kontrollera lufttätheten har Raksystems utfört en lufttäthetsprovning innan ombyggnationen. Åtgärder kommer sedan att följas upp med luftläckagesökningar under byggprocessen och en ny lufttäthetsprovning kommer att utföras när ombyggnationen är klar. För att säkerställa att Täby kommun uppfyller sina hållbarhetsmål i översiktsplanen har Raksystems tagit fram en fuktsäkerhetsbeskrivning och ett projektanpassat miljöprogram och checklista.

Klart sommaren 2025

Ombyggnationen kommer att ske etappvis över en tvåårs period och projektet beräknas vara klart under sommaren 2025. En rambeskrivning finns framtagen och upphandling av entreprenör kommer att ske nu till hösten. Raksystems kommer att följa med genom hela projektet och bistå med granskning, samordning, kontroller och dokumentation.

Samarbetet med Täby kommun och deras andra ramavtalade projektörer har fungerat mycket bra under projekteringen och det ska bli roligt att följa med in i byggprocessen som sätter i gång efter sommaren.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp